3,6 prosent høgare prisar enn for eitt år sidan

1 month ago 75710. mai 2024 kl. 08:00

3,6 prosent høgare prisar enn for eitt år sidan.

Det viser konsumprisindeksen for april fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten er dermed framleis sterk i Noreg.

Tala frå april viser også eit nytt prishopp på mat. Matprisane auka med 3,3 prosent frå mars til april.

Samanlikna med førre månad var prisveksten 3,9 prosent i mars.

Sidan 2021 har sentralbanken sett opp renta heile 14 gonger for å roe ned prisveksten. Noregs bank sitt mål er at prisane skal stige rundt 2 prosent i året.

Read Entire Article