Advarer aktører i nord etter rekordbeslag

1 week ago 1610. juli 2024 kl. 22:49

2024 har så langt sett rekordbeslag av fisk på vei ut av landet, ifølge Tolletaten. Nå advarer Troms politidistrikt turistnæringen om at de selv risikerer straffansvar dersom de tilrettelegger eller overser fangst som skal smugles ut av landet.

Onsdag sendte de ut et rundskriv om strafferisikoen.

Det skriver Fremover.

«Turistfiskevirksomheter som medvirker til forsettlig eller uaktsom overtredelse av gjeldende regelverk i forbindelse med utførsel av fisk fra Norge, kan komme i medvirkningsansvar», heter det fra politiet.

Straffen mot nordnorske aktører som medvirker til ulovlig utførsel av fisk er primært i form av bøter. I tillegg kan myndighetene sanksjonere ved å slette selskapet. Det vil i så fall skje dersom virksomheten enten grovt eller gjentatte ganger ikke overholder pliktene sine.

Read Entire Article