Alle flygninger innstilt til 18

1 month ago 2129. februar 2024 kl. 11:58

Tidligere torsdag ble det meldt at alle helikopterflygninger til og fra heliport var innstilt til klokken 13. Like før 12 er det klart at alle er innstilt frem til klokken 18.

Ifølge Norsk petroleum var det ved årsskiftet 92 felt i produksjon på norsk sokkel: 67 felt i Nordsjøen, 23 i Norskehavet og 2 i Barentshavet

Heliport melder at ingen reisende trenger å møte opp før ny informasjon er gitt.

ConocoPhillips-flygninger er innstilt inntil videre. Det er også flygningene for Aker BP.

– Våre tanker nå går først og fremst til de involverte i ulykken. Sikkerhet er alltid vår viktigste prioritert, dette omfatter selvsagt også helikoptersikkerheten. Videre vil vi fortløpende vurdere hvordan denne hendelsen påvirker vårt flyprogram og våre operasjoner, sier Georg Vidnes, direktør for drift i Aker BP.

Read Entire Article