Ber om frifinnelse av tiltalt båtfører

2 weeks ago 113. april 2024 kl. 11:07

Advokat Nils Anders Grønås mener hans klient bør frifinnes for den alvorligste tiltalen etter båtulykken i Lyngdal i fjor sommer. En mann omkom. Grønås mener tiltale ikke handlet uaktsomt fordi sjømerket var usynlig. Og at de andre i båten enten så på GPS eller holdt utkikk. Grønås som forsvarer tiltalte, mener at mannen eventuelt bør få 60 dagers betinget fengsel, dersom retten finner han skyldig etter den alvorligste tiltalen.

Read Entire Article