Cruisehavner fikk hjelp av PR-byrå til å presse statsråd

4 weeks ago 13– Tromsø Havn har ikke fått kommunikasjonsbistand. Men vi kan bekrefte at medlemsorganisasjonen vår, Cruise Norway AS, har mobilisert og engasjert et PR-byrå, sier Jørn-Even Hanssen, som er havnesjef i Tromsø.

Flere kommunale havner og cruisedestinasjoner har den siste tiden mobilisert i media og advart kraftig mot et nytt lovforslag fra regjeringen.

Den nye lovendringen har som mål å bekjempe sosial dumping av sjøfolks lønninger i norske farvann.

Innsyn i e-postene til kommunale havner viser at flere utspill i media, deriblant flere artikler i NRK, er koordinert ved hjelp av PR-byrå, og samkjørt med havner og reiselivsaktører.

Strategien viser målretting av budskap mot fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap), og hennes statssekretær Kristina Hanssen (Ap).

Jan Morten Hansen (Ap) er ordfører i Nordkapp kommune.

Jan Morten Hansen (Ap) er ordfører i Nordkapp. Det er samme kommune som statssekretær Kristina Hansen (Ap) i Fiskeri- og næringsdepartementet kommer fra.

Foto: Hanne Larsen / NRK

Kruse Larsen foreslår å skape usikkerhet

Nordkapp er hjemkommunen til statssekretær Kristina Hanssen (Ap), og nabokommunen til fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Det er statsråden og hennes statssekretærer, som har ansvaret for å følge opp lovforslaget på vegne av regjeringen.

I en e-post sendt fra daglig leder i Cruise Norway AS, Monica Berstad,­ til en rekke aktører, skriver hun at PR-byrået Kruse Larsen er leid inn for å hjelpe dem å stoppe forslaget.

E-posten som er datert 19. april har blant annet gått til Tromsø og Nordkapp havn.

Der skriver Berstad at Kruse Larsen foreslår å utnytte at Sivertsen Næss var ny i stillingen som fiskeri- og havminister:

– Kruse Larsen foreslår å skape usikkerhet, skriver Berstad.

Monica Berstad Mæland, daglig leder Ålesund Cruisenettverk

Daglig leder i Cruise Norway AS, Monica Berstad, har nektet NRK innsyn i e-postutvekslingene. I stedet har NRK fått tilgang til kommunikasjonen fra hennes medlemsbedrifter og offentlige eiere, som er omfattet offentlighetsloven.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Hun ber alle aktører: – Forbered gode mediesaker og kronikker fra lokale aktører og nærmiljøet.

– Saker som er klar til å kunne publiseres i lokal presse så snart lovforslaget foreligger. Spille på fakta og følelser, skriver Berstad.

På e-postlistene står en rekke havnesjefer, deriblant havnesjefene i Tromsø og Nordkapp. I tillegg står andre aktører fra cruise- og destinasjonsselskaper som mottakere av e-posten.

Monica Berstad har svart skriftlig på en rekke spørsmål fra NRK.

Hun skriver at de ba om bistand fra Kruse Larsen, for å belyse hvilke konsekvenser lovforslaget kunne få for kommunale havner og reiselivsselskaper langs kysten.

– Her var intensjonen å belyse de usikkerhetene rundt europeisk konkurranselovgivning som har vært diskutert i media knyttet til lovforslaget, skriver hun.

Les hele hennes svar nederst i artikkelen.

Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Vardø

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) er fra Hammerfest i Finnmark. Hun er satt til å lose lovforslaget gjennom i Stortinget.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Atter en gang svikter vår fiskeriminister

22. – og 23 mai advarte en rekke aktører langs kysten mot det nye lovforslaget i media.

I en NRK-sak 22. mai advarer aktører i Lofoten og Nordland mot lovforslaget.

I Finnmark er det havnefogden i Nordkapp kommune, Leif Gustav Prytz Olsen, som retter hardest kritikk mot regjeringen.

– Atter en gang svikter vår fiskeriminister og regjeringen Kyst-Norge, og særlig Kyst-Finnmark, sier han til Finnmarksposten 9. mai.

Ap-ordfører i Nordkapp kommune, Jan Morten Hansen, har også gått ut mot egen regjering i en nyhetssak i NRK 23. mai.

Han fikk i nettsaken støtte av havnesjef, Leif Gustav Prytz Olsen.

– Å si at jeg er bekymret er en underdrivelse. Jeg frykter at folk i Nord-Norge ender opp med å nave for at regjeringen skal gi filippinerne gode lønninger, sa Prytz Olsen til NRK.

Slik koordinerte næringen mot regjeringens lovforslag:

Fra innsynskrav

22. april: Cruise Norway hadde leid inn Kruse Larsen

I eposten fra Monica Berstad deler hun strategien utarbeidet i samarbeid med Kruse Larsen. Den ferske statsråden skulle få kritiske mediesaker før det ble opprettet direktekontakt.

E-post fra Cruise-Norway til havner og reiselivsselskaper

1. mai: Cruise Norway ber medlemmene iverksette Kruse Larsen-planen

I eposten etterlyser Monica Berstad følelsesladde "caser" fra medlemshavnene som kan spilles inn i media.

Fra Knut-Arne Iversen i Cruise Northern Norway & Svalbard (CNNS) som knytter havner, cruisenæring og destinasjonsselskaper sammen

2. mai: CNNS får med seg Lofoten Consulting og Remi Solberg

I en e-post til Nordkapp Havn varsler cruise- og destinasjonselskapet CNNS at de har leid inn tidligere Ap-ordfører Remi Solberg fra Vestvågøy til PR-hjelp for 250.000 kroner.

E-post fra Norway Cruise til egne medlemmer og eiere.

7. mai: Cruise Norway purrer medlemmene etter caser i media

I e-posten forklarer Berstad at Kruse Larsen skal bruke lokale saker for å lage utspillspakker som skal sendes inn til media, med bistand fra PR-byrået.

Fra Cruise LArsen Til Tromsø Havn og Visit Tromsø.

24. mai: Viser koordinering mot NRK og Dagens Næringsliv

24. mai opptrådde Visit Tromsø og Tromsø Havn sammen på morgenradio i NRK Troms, mens Cruise Norway varslet at de hadde solgt seg inn til Dagens næringsliv. Artikkel i Dagens næringsliv kom to dager etterpå.

Fra Cruise Norway til havner som eier selskapet.

24. mai: Beskjed fra Kruse Larsen: - Stresset i politisk ledelse øker

Etter flere medieoppslag i nord varslet Kruse Larsen at de hadde etablert direktepress, via lokale aktører, mot statssekretær Hanssen og statsråd Sivertsen Næss.

Til NRK sier ordfører Jan Morten Hansen at han ikke kjenner seg igjen i å ha bidratt til koordinering av medieutspill sammen med Cruise Norway.

– I denne saken har jeg gitt uttrykk for min bekymring om konsekvenser av lovforslaget, noe som jeg ser på som mitt ansvar som ordfører i en kommune der reiselivet er avgjørende for bosetting, utvikling og vekst. Bekymringen kommer fra meg som ordfører og ikke på bestilling fra noen, sier han til NRK.

Også Prytz Olsen avviser at han har deltatt i koordinering av medieutspill.

– Intet av det jeg har uttalt meg om i media er koordinert av noen. Jeg kontaktet selv journalist i Finnmarksposten og gav mitt syn på saken, skriver han til NRK.

Leif Gunnar Prytz Olsen

Havnesjef i Nordkapp kommune, Leif Gunnar Prytz Olsen, har vært blant de hardeste kritikerne mot regjeringens lovforslag om sjømannslønninger.

Foto: Finnmarksposten

Stresset i politisk ledelse ser ut til å øke

I en e-post sendt 24. mai til medlemmene, deriblant havnesjef Prytz Olsen, skriver Berstad i Cruise Norway:

– Vi fikk en «under hånden» melding i dag fra PR byrået: Stresset i politisk ledelse ser ut til å øke. De synes det er ubehagelig med det presset som kommer fra lokale aktører som har kontaktet statssekretæren (Kristina Hanssen red.anm.) og statsråden (Marianne Sivertsen Næss red.anm.) med vårt budskap, skriver hun i e-posten.

– De begynner å bli bekymret for de reelle konsekvensene et lovvedtak som inkluderer cruise vil ha for lokalt næringsliv, konkluderer hun.

Til NRK skriver Berstad at hele poenget med høringsprosessen er å belyse alle konsekvenser av lovforslaget:

– Slik vi forstod denne tilbakemeldingen så kan det virke som om presset har vært stort fra lokalpolitikere og lokalt næringsliv i Nord-Norge, skriver hun, og legger til:

– Politikerne bør ha et klarest mulig bilde, med mest mulig informasjon, før de fatter et endelig vedtak, slik at vedtaket blir fattet på best mulig grunnlag.

Disse kommunikasjonsselskapene er leid i forbindelse med lovforslaget:

  Jan-Erik Larsen, Bjarne Håkon Hanssen og Lisbeth Berg Hansen

Kruse Larsen - leid inn av Cruise Norway AS

Ledes av Jan-Erik Larsen, og tidligere Ap-ministre Bjarne Håkon Hanssen og Lisbeth Berg Hansen.

Kruse Larsen ønsker ikke oppgi hvem som jobber direkte med Cruise Norway.

– Vårt bidrag i slike oppdrag er som regel å sette sammen offentlig tilgjengelig informasjon, analysere den og hjelpe kundene å se helheten og det store bildet – og så gi våre råd basert på det, skriver Jan-Erik Larsen i e-post til NRK.

Remi Solberg, daglig leder i Lofoten communication.

Lofoten Consulting, og Remi Solberg, er leid inn av CNNS (Cruisenettverk Nord-Norge og Svalbard)

Remi Solberg er tidligere Ap-ordfører i Vestvågøy kommune. Han har vært fylkesrådsleder i Nordland fram til 2022.

– Når det gjelder mediesaker, har vår tilnærming vært å sørge for at alle aspekter av saken blir belyst, og vi har hjulpet med å formidle informasjon og synspunkter til relevante medier, skriver Remi Solberg i e-post til NRK.

Rune Mørck Wergeland partner i WergelandApenes

WergelandApenes er leid inn av CLIA - Cruise Lines International Association.

Rune Mørck Wergeland bekrefter til NRK at han er leid inn fra WergelandApenes til CLIA.

Han opptrer som CLIA Norges talsperson, og har arrangert flere seminarer på Arendalsuka om lovforslaget.

– Det er riktig at jeg jobber på oppdrag for CLIA. Vi samarbeider bredt, men står ikke bak utspillene i mediene.

– Opp til kundene å kommentere

Daglig leder i Kruse Larsen, Jan-Erik Larsen, sier det er opp til kundene å kommentere innholdet i arbeidet de gjør for dem.

– I dette tilfellet kan vi legge til at de foreslåtte lovendringene har skapt stor usikkerhet i flere næringer og lokalsamfunn. Da er det høyst forståelig og legitimt at de som blir berørt av endringene, forsøker å påvirke nye bestemmelser for å begrense skadevirkninger for bedrifter, arbeidsplasser og verdiskapning, sier Larsen.

NRK har bedt fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss og statssekretær Kristina Hansen om en kommentar.

I stedet svarer statssekretær Even Tronstad Sagebakken i Nærings- og fiskeridepartementet:

I Norge skal vi ha et rettferdig og anstendig arbeidsliv. Det gjelder også i havområdene våre. Høringsfristen for lovforslaget var 12. juni. Vi har mottatt en rekke innspill som vi nå skal gå grundig igjennom før regjeringen konkluderer.

NRK kjenner til at PR-byråer trolig har stått bak koordineringen av følgende nyhetssaker fra NRK:

Publisert 18.06.2024, kl. 05.10

Read Entire Article