Den offentlige velferden er under så sterkt press at kommunen må begynne å redusere

1 month ago 696Nattmodus

Velg mørkt eller lyst utseende på avisen:

I dag har kommunen store utfordringer med å tilpasse behovet til vanskeligstilte på boligmarkedet. Resultatet er at man må velge kostbare en-til-en løsninger som øker presset på driftsbudsjettet.

foto

Den offentlige velferden – en god helse- og omsorgstjeneste, og gode oppvekstsvilkår for barna – er nå under så sterkt press at kommunen melder at man må begynne å redusere nivået på tjenestene, skriver bystyregruppa til Rødt i Kristiansand og legger til i 2029 planlegger Kristiansand kommune å mangle 120 heldøgns omsorgsplasser. Foto: Jacob J. Buchard

Sist oppdatert: 5 minutter siden

Du leser nå en kronikk. Den uttrykker innsenderens mening.

Publisert: lørdag 17. desember 2022 kl. 19:45 Sist oppdatert: 5 minutter siden

Read Entire Article