En ambisiøs transportplan for Agder

1 month ago 21I Agder vil vi utbedre to riksveistrekninger, bygge videre på E18 og E39 og bygge ny ytre ringvei i Kristiansand. Vi skal ruste opp fylkesveier, vedlikeholde jernbanen og følge opp byvekstavtale for Kristiansandregionen.

Vi skal også bygge ny E39 mellom Mandal og Lyngdal, og mellom Lyngdal og Ålgård. Og vi skal bygge ny ytre ringvei i Kristiansand, skriver samferdselsministeren. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Når folk skal reise og varer skal komme fram i dette lange og varierte landet vårt, må vi ha en god plan som legger stø kurs langt fram i tid.

Fredag før påske la regjeringen fram ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Her setter vi retningen for de neste tolv åra.

Hovedretningen i denne planen er at vi skal bygge nytt der det er nødvendig, men viktigst, vi skal ta bedre vare på det vi har.

Det er det flere grunner til: Om bare seks år skal vi ha nådd svært krevende mål om kutt i klimagass. Ekstremvær blir stadig mer vanlig. Og vi har en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

Dette kan vi gjøre fordi vi har skjøvet på noen av de aller største prosjektene.

Det vil bli større behov for penger andre steder, særlig i helse, omsorg og forsvar. Selv om vi fortsatt skal bruke mye penger på samferdsel, er det ikke rom for absolutt alt vi ønsker oss.

For å få plass til det som er viktigst, har vi prioritert hardt. Vår løsning er å vri innsatsen fra de største prosjektene til mer satsing på drift, vedlikehold, utbedring og mindre investeringer.

Vi tar vare på det vi har, utbedrer der vi kan og utnytter det vi har bedre. Og: Vi skal selvsagt bygge nytt når det er nødvendig. Veier og jernbane og andre deler av transportnettet har over lang tid ikke blitt vedlikeholdt i takt med behovet.

Regjeringen vil snu denne utviklingen.

For Agder betyr det at vi skal utbedre rv. 9 Setesdal og rv. 41 i Kviteseid/Kristiansand. Vi skal også bygge videre på ny E18 mellom Arendal og Grimstad, og mellom Tvedestrand og Bamble. Vi skal også bygge ny E39 mellom Mandal og Lyngdal, og mellom Lyngdal og Ålgård. Og vi skal bygge ny ytre ringvei i Kristiansand. I tillegg prioriterer regjeringen mer penger til opprustning av fylkesveiene våre, og vi skal vedlikeholde og fornye jernbanen.

Dette kan vi gjøre fordi vi har skjøvet på noen av de aller største prosjektene. For denne regjeringen er det viktig å ta vare på det vi har. Vi skal føre en ansvarlig samferdselspolitikk.

Ansvarlig bruk av ressursene handler om hvordan vi bruker pengene og om hvilke oppgaver vi prioriterer å løse. Og vi prioriterer å gi folk i hele landet bedre hverdagsreiser og næringslivet mer forutsigbar og effektiv transport. Vi har levert en transportplan som tar på alvor de store utfordringene som Norge står midt i og som vi vet kommer framover. Derfor er jeg trygg på at planen vi har levert er ansvarlig og realistisk.

Read Entire Article