Etablerer Barnas Havarikommisjon

4 days ago 224. november 2022 kl. 20:46

Stine Sofies Stiftelse går sammen med advokatfirmaet Wikborg Rein for å etablere Barnas Havarikommisjon. Målet er å styrke rettssikkerheten til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.


Barn og unge som blir utsatt for vold og overgrep har et for dårlig rettsvern, mener stiftelsen.

Read Entire Article