– Fælt å si at jeg ikke husker, men det er veldig mye jeg ikke kan huske

2 days ago 13Onsdag vitnet den avtroppende vaktsjefen i Ingstad-rettssaken.

På ulykkesnatten hadde han det øverste ansvaret på fregatten KNM «Helge Ingstad» frem til klokken 03.53.

Åtte minutter senere krasjer krigsskipet inn i tankskipet «Sola TS».

Sterkt preget

Den avtroppende vaktsjefen er sterkt preget i vitneboksen.

På spørsmål om hva han tenkte om lydopptakene fra radioen, der tankskipet «Sola TS» kaller opp Ingstad få minutter før kollisjonen, svarer han:

– Det er helt forferdelig. Vi hører at vaktsjefen er forvirret, at han ikke er med. Det hørtes ikke ut som den jeg kjenner...

– Hva mener du med forvirret? spør statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

– Rundt situasjonsforståelsen. Jeg ser for meg at han får det oppkallet... Det høres ikke ut som han forstår hvem som kaller opp.

Styrt unna opptaket

Den avtroppende vaktsjefen sier videre at han har prøvd å styre unna disse opptakene, men at han i ettertid har tenkt mye på at han gjerne ville ha spurt 33-åringen om hva som skjedde.

I avhør med politiet sier han at han likevel aldri tok dette opp med den tiltalte, fordi han «visste han hadde det for vondt nå».

– Opptakene gjør veldig inntrykk, sier han med gråten i halsen.

Hvem så hva?

Et av rettssakens store spørsmål er hvorfor «ingen» på Ingstad så tankskipet «Sola TS» før det var for sent.

Den eneste tiltalte etter kollisjonen er den nå 33 år gamle vaktsjefen som tok over ansvaret, åtte minutter før kollisjonen.

 Illustrasjon /Havarikommisjonen

DISKUTERTE: Avtroppende vaktsjef og 33-åringen snakket om et lysende objekt, men konkluderte med at det måtte være et stasjonært objekt, inntil land. Foto: Illustrasjon /Havarikommisjonen

Under vaktsjefoverleveringen diskuterte den tiltalte 33-åringen og avtroppende vaktsjef det «lysende objektet» - som viste seg å være tankskipet.

– Kan du huske lysene? spør statsadvokaten.

– Bare at vi så på dem. Og at de ikke hadde noe fartsvektor. Jeg tenkte at det som lå der lå til kai, svarer den avtroppende vaktsjefen.

I et politiavhør skal avtroppende vaktsjef fortalt at de antok at lysene stammet fra Stureterminalen eller var et fiskeoppdrett.

Han skal også ha sagt i avhør at han så at objektet hadde et AIS-ekko.

Avtroppende så «Sola TS»

Statsadvokatene er spesielt opptatt av AIS-signalene, som identifiserer skip og dets bevegelser.

I avhør skal den avtroppende vaktsjefen nemlig fortalt at han trykket på AIS-signalet og fikk opp navnet «Sola TS».

– Gjorde du deg noen tanker om hva «Sola TS» sto for? spør statsadvokat Benedikte Høgseth.

– Ikke som jeg kan huske.

 Frode Hoff / TV 2

Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta var spesielt opptatt av at den avtroppende vaktsjefen hadde sett AIS-signalet til "Sola TS" på radar. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Dersom dere ville vite hva «Sola TS» var, kunne dere funnet ut av det?

– Ja.

– Hva diskuterte du og påtroppende vaktsjef rundt dette?

– Det kan jeg egentlig ikke huske.

Uenighet om «Sola TS»

Høgseth leser videre fra et avhør hvor den avtroppende vaktsjefen sier at de to var enige om at det de så, lå til kai.

De hadde heller ikke fått informasjon fra trafikksentralen på Fedje om at et tankskip var på vei ut i fjorden.

 Terje Pedersen / Scanpix

PREGET: Det var ingen tvil om at vaktsjefen som hadde ansvaret for Ingstad frem til åtte minutter før kollisjonen, var sterkt preget da han fortalte om natt til 8. november 2018. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

Statsadvokaten spør om hvilket tidspunkt i overleveringen de to vaktsjefene diskuterte objektet, og tidspunkt for når AIS-symbolene ble trykket på.

– Det er fælt å si at jeg ikke husker, men det er veldig mye jeg ikke kan huske, svarer den avtroppende vaktsjefen.

– Fikk påtroppende vaktsjef med seg at navnet «Sola TS» kom opp?

– Ja. Det tror jeg.

Den tiltalte 33-åringen mener på sin side navnet «Sola TS» aldri ble nevnt i vaktoverleveringen.

Lite støtte fra brolaget

33-åringen har i sine forklaringer sagt at vaktsjefoverleveringen var med på å låse hans situasjonsbilde over Hjeltefjorden denne natten.

Dette er noe av det tiltaltes forsvarere stiller spørsmål ved:

Hvordan kan han alene sitte ansvarlig, når kollisjonen var en kombinasjon av flere alvorlige feil? Hva gjorde de andre?

 Frode Hoff / TV 2

NEKTER STRAFFSKYLD: Christian Lundin og Tom Sørum er den tiltaltes forsvarere under rettssaken. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Han kan ikke bebreides for alt som gikk galt denne natten, sier 33-åringens forsvarer Christian Lundin.

Systemfeil?

Forsvarerne peker på flere svakheter på bro før 33-åringen overtar som vaktsjef.

– Hvorfor fikk ikke tiltalte beskjed om at styrbord utkikk var gått i messen for å spise, og dermed sto ubemannet i 18 minutter - kort tid før kollisjonen? spør Lundin.

 Illustrasjon / Havarikommisjonen

MANGLET: Styrbord utkikk var i messen og spiste i hele 18 minutter i tiden før kollisjonen. Dette var det den avtroppende vaktsjefen som hadde gitt tillatelse til. Foto: Illustrasjon / Havarikommisjonen

Forsvarerne mener ulykken skyldes en systemsvikt - og at flere aktører denne natten har skyld.

– Hvorfor var det ingen som hørte på radioen - klokken 03.12 - at «Sola TS» gjorde seg klare for å gå fra kai ved Stureterminalen?

Kunne vært annerledes

I retten forteller den avtroppende vaktsjefen at han ikke fikk med seg at «Sola TS» leste ut denne beskjeden, selv om det er vaktsjef som har lytteplikt.

– Hvis du hadde fått med deg disse beskjedene - hvordan tror du det ville ha påvirket overleveringen til den tiltalte 33-åringen? spør forsvarer Tom Sørum.

– Det hadde blitt helt annerledes.

Read Entire Article