Feil i fastlegenes regninger koster pasientene dyrt

1 month ago 21Kontroll viser at leger tok for mye betalt for e-konsultasjoner i fire av ti tilfeller. Pasienter med egenandel har betalt for mye.

Fastlegene er første linje i helsevesenet. De sender mange regninger til staten. Nå er noen av dem kontrollert. Foto: Rodrigo Freitas, Aftenposten

Publisert: 14.06.2024 12:09

Kortversjonen

En fersk undersøkelse tyder på at fastlegene har fått betalt rundt 400 millioner kroner de ikke hadde krav på.

Fastlegene sender regninger til folketrygden for såkalte e-konsultasjoner. Dette er konsultasjoner på e-post, telefon eller video.

Helfo har kontrollert et tilfeldig utvalg på 349 slike regninger i perioden 1. juli 2022–30. juni 2023.

Resultatet er: Over fire av ti regninger i utvalget var feil og for høye. De kontrollerte legene måtte betale tilbake det de hadde fått for mye.

Helfo er Helsedirektoratets etat som tar seg av refusjoner til pasienter, leger og andre som er en del av helsesystemet.

Seksjonssjef Ole Trapness i Helfo kontroll skriver i en e-post til Aftenposten:

«349 leger leverte dokumentasjon for en regning hver. 151 av disse regningene ble ikke godkjent, og fastlegene måtte betale tilbake det de hadde fått urettmessig utbetalt.»

Det er første gang en så omfattende undersøkelse er gjennomført.

Vil ha bedre veiledning

Nils Kristian Klev er leder i Allmennlegeforeningen. Han mener undersøkelsen viser at det er behov for bedre veiledning.

– I en del tilfeller i undersøkelsen er det ikke feil bruk av takstene, men at dokumentasjonen ikke er god nok. Det er litt ulike meninger mellom Helfo og oss om hva som er tilstrekkelig dokumentasjon, sier han.

Leder Nils Kristian Klev, Allmennlegeforeningen Foto: Thomas Eckhoff/Den norske legeforening

Helfo skriver i rapporten at det «anses som alvorlig» å ikke levere inn den etterspurte dokumentasjonen. Dette er en «grunnleggende plikt» for å kunne ha avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Andre leger svarer i undersøkelsen at notatene i journalen er blitt borte som følge av at de har skiftet system for elektronisk journal.

Ikke inntrykk av juks

Klev sier:

– Det er ikke sikkert at den informasjonen Helfo ønsker seg, er det som er nødvendig å dokumentere medisinsk. Helfos kontroll kan bidra til å klargjøre hva som er nødvendig.

– Jukser fastlegene?

– Inntrykket ut fra denne kontrollen er ikke det. Slikt jobber også vi for å avdekke. Bruken av e-konsultasjon har økt mye de siste årene, og dette er nytt for mange fastleger. Dette handler om riktige rutiner.

Klev sier Allmennlegeforeningen samarbeider tett med Helfo.

– De kaller dette en lærende kontroll. De skjønner at dette er komplisert.

Anslag: 400 mill. for mye

Overført til alle gjennomførte e-konsultasjoner siste halvår 2022 og første halvår i fjor betyr feilandelen i undersøkelsen:

  • Som et anslag, fikk fastlegene dette året betalt over 400 millioner kroner for mye på grunnlag av feilaktige regninger.
  • Basert på et grovt gjennomsnitt for egenandeler kan dette tyde på at pasientene betalte rundt 100 millioner kroner for mye i egenandeler.
  • Fordelt likt utover landets over 5000 fastleger blir dette rundt 75.000 kroner pr. lege. Nesten alle fastlegene driver e-konsultasjoner.

Dobbelt så mange feil

Feilprosenten er mye høyere i regninger der pasienten ikke betaler egenandel.

55 prosent av slike regninger var feil, mens bare 26 prosent var feil i tilfellene der pasientene betalte egenandel.

– Hvorfor er det slik?

– Det kan vel sitte lenger inne å kreve et beløp av pasientene. Men jeg må se enkeltsakene for å forklare dette, og vi må sette oss ned sammen med Helfo, sier Klev.

– Er det lettere å ta hardt i når pasienten ikke betaler noe, og hele regningen går til folketrygden?

– Vi er opptatt av at dette skal være riktig. Husk at det også kan være tilfeller motsatt vei, ved at legen unnlater å ta betalt av økonomisk sårbare pasienter. Vi vet at flere fastleger kvier seg for å bruke kveldstakst, selv om konsultasjonen skjer etter vanlig arbeidstid.

To feil skiller seg ut:

  • Legen tar full takst for e-konsultasjon i tilfeller der det skulle kostet 68 kroner for såkalt «enkel pasientkontaktenkel pasientkontaktEksempler på «enkel pasientkontakt» er å skrive resept på medisiner pasienten tar fra før. Det er også «enkel pasientkontakt» å ringe om prøvesvar og gi veiledning i forbindelse med dette».
  • Legen tar takst for e-konsultasjon for det som fremstår som administrativt arbeidadministrativt arbeidEt eksempel på «administrativt arbeid» er å sette opp en time for pasienten., som det ikke er honorar for.

Klev sier det i flere tilfeller er krevende å skille «enkel kontakt» og administrativt arbeid fra en e-konsultasjon.

Så hva nå?

«Vi kommer til å følge opp med veiledningstiltak og informasjonsarbeid, både til alle og til enkeltaktører», sier Trapness i Helfo.

Han sier også det er aktuelt med flere kontroller.

Read Entire Article