Frykter uklare rammevilkår for byens festivalaktører

1 month ago 23Sørlandet er ikke bare sommeridyll for sollystne nordmenn, men også en kulturell destinasjon hvor ulike festivaler blomstrer. Disse festivalene er en del av regionens pulserende kulturliv og trekker mennesker fra hele landsdelen og tilreisende fra hele landet.

Festivaler representerer gode opplevelser og er viktige for vårt sosiale og kulturelle mangfold. Det er noe for alle, og det setter byen og landsdelen på kartet, skriver forfatterne. Bildet er fra fjorårets Sommerbris. Foto: Jacob J. Buchard

Fra musikkfestivaler som skaper magiske øyeblikk, til matfestivaler som feirer lokal gastronomi, tilbyr Sørlandet et unikt mangfold også nasjonalt.

Sommeren i Kristiansand starter med Sommerbris allerede helgen før sankthans, så går det slag i slag fram til over sommeren. Noen få eksempler viser bredden: Sørlandets matfestival er tre dager for mennesker som setter pris på lokalt håndverk innenfor mat og drikke hvor man kan få alt fra komper til lokalt brygget øl i tillegg til konserter og show. Barnefilmfestivalen (Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival) – som er et av Norges desidert største kulturarrangement for barn og unge. Protestfestivalen tilbyr en rekke arrangementer som konserter, foredrag, debatter, kunstutstillinger og filmvisninger, og den tiltrekker seg deltakere og talere fra ulike samfunnslag og interessegrupper og er en plattform for å uttrykke ulike synspunkter og stimulere til kritisk tenkning.

Videre har vi Palmesus, som trekker folk fra hele landet, Måkeskrik, et kjærkomment tilskudd særlig for alle de som elsker rock, og Ravnedalen Live. Festivalen bemerker seg ikke bare med artistprogram, men er en foregangsfestival på bærekraftsfeltet, med mål om å sette minst mulig klimafotavtrykk. I tillegg til disse, har man alle de mindre konsertene som er på byens utescener og en rekke andre festivaler som like gjerne kunne vært nevnt.

Og dette er bare i Kristiansand. Langs hele agderkysten syder det av festivaler i sommerhalvåret.

Festivaler representerer gode opplevelser og er viktige for vårt sosiale og kulturelle mangfold. Det er noe for alle, og det setter byen og landsdelen på kartet.

Men bak det ytre – lyden av liv og menneskene som besøker og bruker byen – så representerer festivalene langt mer verdi enn de skaper i egen drift. Ringvirkningene er enorme for hele regionen med slike store arrangementer. Mange lokale benytter seg av tilbudene, i tillegg trekker de tilreisende til regionen. Dette skaper livsgrunnlag for gode tilbud gjennom hele året, for eksempel et mangfoldig restauranttilbud, noe som styrker attraktiviteten ved å bo her.

Mange faktorer henger sammen for at denne verdiskapningen kan vokse videre. En er kommunens forståelse av den vertskapsrollen som regionhovedstaden må og skal ha. Vi frykter et politisk flertall nå er i ferd med å skape uklare rammevilkår for byens festivalaktører. Da leie av bystranda var en politisk sak, la kommuneadministrasjonen frem et forslag til leiepris som er i øvre sjiktet nasjonalt. Beløpet var ok for både kommune og leietaker av stranda, Palmesus. Likevel gikk et flertall inn for å doble denne summen. Samtidig ser vi nå at Bærum har en helt annen utstrakt arm for å tiltrekke seg samme festival.

Men det er heldigvis ikke bare negative vedtak som fattes. I to saker har politikerne aktivt lyttet til festivalenes ønsker:

Tilskudd til Sørlandets matfestival og en ekstra time med «lyd» ute i Bendiks for Sommerbris. Her har man lyttet til aktørene og møtt deres behov på en suveren måte.

Forutsigbarhet er nøkkelen i enhver god næringspolitikk. Det gjelder like mye for festivalene. Men som vi innledet med, så representerer festivalene noe større enn bare seg selv, og det er det vi som næringslivsorganisasjoner trenger å få formidlet slik at en ser det totale bildet.

Og kanskje den mest spennende diskusjonen heller er hvordan byens politikere, det offentlige og næringslivet bruker disse opplevelsene og festivalene til å markedsføre regionen som en attraktiv by- og arbeidsregion, både til å bo i og besøke?

Read Entire Article