Gjeldsveksten for husholdningene dempet seg

1 week ago 12Samlet sett var veksten i den innenlandske lånegjelden uendret i august.
Read Entire Article