Håper at rektor snur

1 month ago 24Da er katta ute av skolesekken. Rektoren på Møvig varslet i avisa at saken om skolelaget ikke var avgjort, men at denne saken skulle opp i skolens samarbeidsutvalg. Nå har det vært til behandling tirsdag 7. mai, og de har bekreftet at skolen sier nei og setter begrensinger på elevenes initiativ.

Når alle ungdommer i landet vårt skal være ivaretatt av menneskerettighetene, er det underlig at en voksen rektor kan sette begrensninger på de unge elevenes organisasjonsfrihet, trosfrihet og ytringsfrihet, skriver Jonas Ek (her til venstre), som har engasjert seg i kampen om å starte kristent skolelag på Møvig skole. Foto: Jacob J. Buchard

De vil ikke ha noen form for «grupper», fordi de mener det er ekskluderende. Skolen er tydelig på at dette ikke bare gjelder kristne aktiviteter. Også muslimske, humanistiske og politiske elevinitiativ med mer. Jeg mener derimot at elevinitiert aktivitet som alle er velkomne til å delta på, ikke er ekskluderende.

Det aktuelle initiativet på Møvig handler om at det er en elevgruppe som hadde lyst til å samles på skolen i storefri til fellesskap og trosutøvelse. Det er et utrolig positivt initiativ. Da jeg gikk på skolen, følte jeg meg alene som kristen, et slikt fellesskap hadde hjulpet meg med å føle meg mer inkludert på skolen. Jeg er helt sikker på at det finnes mange unge som føler på det samme, enten de er muslimer, kristne eller tilhører en annen religion. Eller så kan det være at de er politisk engasjert.

Når alle ungdommer i landet vårt skal være ivaretatt av menneskerettighetene, er det underlig at en voksen rektor kan sette begrensninger på de unge elevenes organisasjonsfrihet, trosfrihet og ytringsfrihet. Maktforholdet som er mellom de enkelte elevene og rektoren gjør meg også meget opprørt.

Elevenes rett til å utøve sin tro skulle jo vært ivaretatt av menneskerettighetene, eller?

For politisk engasjert ungdom skulle deres ytringsfrihet vært ivaretatt av menneskerettighetene, eller?

På Møvig, derimot, vil rektor nekte kristne ungdommer å utøve sin tro på skolen. Det samme vedtaket betyr også at rektor vil nekte muslimer å samles til bønn eller ungdommer å samle seg for å markere avstand fra det som skjer på Gaza nå.

Slike holdninger til menneskerettighetene minner om regimer vi ikke liker å sammenligne oss med. Jeg er redd for hva dette kommuniserer til ungdommene våre og håper at rektor snur, eller at vi politikere kan si tydelig ifra og få slutt på denne uretten.

Read Entire Article