IOC: Utøverne vil ha Russland tilbake: – Nyttige idioter for Kreml

2 days ago 9Forrige uke gjennomførte IOC konsultasjonssamtaler med IOC-medlemmene, de internasjonale forbundene, de nasjonale olympiske komiteene og utøverrepresentanter fra hele verden. Hovedtemaet var Russlands krigføring mot Ukraina.

En uttalelse delt fra komiteen i etterkant har NRK fått tilgang til. Det følgende står i dokumentet som NRK har lest:

«Når det gjelder individuelle utøvere med russisk eller belarusisk pass, uttrykte et stort overtall av deltakerne i hver konsultasjonssamtale blant annet følgende:

  • Ingen utøvere burde nektes adgang til konkurranse på bakgrunn av pass.
  • Derfor bør en vei tilbake for utøvere fra disse landene under strenge forutsetninger utforskes.

Jan Petter Saltvedt

POMPØST: Saltvedt mener det er pompøst og naivt at idretten skal være en slags fredsmekler.

Foto: Martin Leigland / NRK

– Hva er det egentlig idretten tror de er? Idretten på sitt beste skal selvfølgelig være en arena langt unna politiske og strategiske hensyn, men alle involverte vet at det er ikke realiteten, reagerer NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– I en krig som trappes opp og der russerne ikke viser noe initiativ til å dempe brutaliteten, skal idretten være en slags fredsmekler på en måte som er en blanding av pompøst og naivt, tordner Saltvedt.

To krav

Videre skriver IOC at de aktuelle utøverne vil konkurrere som «nøytrale atleter» og på ingen måte kan representere landet sitt eller noen andre organisasjoner i hjemlandet sitt.

Utenom det stiller IOC to krav for at russiske og belarusiske utøvere skal få vende tilbake til internasjonale konkurranser:

  • Kun de som ikke har utvist støtte til krigen i Ukraina og dermed brutt med IOC sitt fredsoppdrag skal få lov til å delta.
  • Utøverne må oppfylle WADAs antidopingregelverk og følge antidopingregimet. Alle utøvere som vender tilbake må gjennom individuelle kontroller.

«Hvis noen utøvere ikke respekterer disse kriteriene skal det aktuelle internasjonale forbundet eller arrangøren umiddelbart fjerne dem fra konkurransen og suspendere dem frem til IOC fatter videre tiltak og sanksjoner», skriver den olympiske komite.

Norges idrettsforbund sier til NRK at Norges standpunkt på russisk og belarusisk deltakelse ikke er endret.

I dagens situasjon er det uakseptabelt å åpne opp for russisk og belarusisk idrettsdeltakelse internasjonalt, sier idrettspresident Berit Kjøll til NRK.

Hun gjentok Norges standpunkt i møtet med IOC.

De fleste som tok ordet uttrykte at de ikke ønsker at en utøvers nasjonalitet skal avgjøre hvorvidt de skal få delta i internasjonal idrett, men gitt at det åpnes opp for deltakelse av russiske og belarusiske utøvere må dette skje på strenge nøytralitetsbetingelser, sier Kjøll.

Putin

SEIER: Saltvedt mener dette er en propagandaseier for Putin som elsker å hylle sine idrettshelter.

Foto: SERGEI GUNEYEV / AFP

– Seier for Putin

– Man kan bare forestille seg hva slags seier dette er for Putin i propagandaøyemed å kunne si at verden endelig kom til fornuft, klart russerne skal få lov til å være med å konkurrere, komme tilbake med medaljer og hylles på Luzhniki stadion, spekulerer Saltvedt.

– Det er utrolig trist og det er nødvendigvis en beslutning til de grader styrt av IOC som har rene kyniske markedshensyn som driverne i den sammenhengen her. De vil ha et OL i Paris som skal være større enn noen gang og generere mer penger enn noen gang. Det gjør det ikke uten at russerne er med, fortsetter kommentatoren.

Han spør:

– Hva har endret seg i positiv retning fra IOC kom til det motsatte vedtaket og frem til nå? Hvor mange ekstra har dødd rundt omkring i fattige land i verden på grunn av denne energi- og matkrisen denne krigen har medført?

– Dette er ikke bare en krig med to parter, det her er en krig om har fått globale konsekvenser og det må utøverne og IOC forholde seg til, mener Saltvedt.

Han er skuffet over at «det store flertallet» av utøverrepresentantene ønsker russerne og belaruserne velkommen tilbake.

– At utøverne lar seg hjernevaske til å akseptere Bachs fortelling her gjør dem jo til nyttige idioter for Kreml dessverre, kommenterer Saltvedt.

Han tenker på de ukrainske utøverne som han mener blir sviktet av sine egne kollegaer.

– De har vært veldig tydelige hele veien på at russiske og belarusiske utøvere ikke skal komme tilbake. Hva gjør man med et ukrainsk lag som ikke vil konkurrere mot et russisk lag i OL? De må utestenges da ut fra Thomas Bachs (IOC-president) logikk. Da må de straffes for å drive med politiske markeringer, for det gjør man ikke innenfor IOC, avslutter Saltvedt.

Leder for Norges Utøverkomite, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, har ikke hatt tid til å svare på NRKs henvendelse onsdag kveld.

Read Entire Article