Kritiserer ny lov om voldsoffererstatning

1 month ago 8777. oktober 2022 kl. 12:52

Stine Sofies Stiftelse mener den nye loven om voldsoffererstatning er et svik mot volds- og overgrepsutsatte barn og unge. I september ble det kjent at loven trer i kraft allerede 1. januar. Da får man en frist på ett år for å søke om erstatning etter en sak er henlagt.

– Fristen er altfor kort, og det betyr at mange vil miste retten til erstatning fordi, mener juridisk rådgiver i stiftelsen Endre Bendixen.

Justis- og beredskapsdepartementet skriver til NRK at loven skal gi en mer effektiv og forutsigbar voldserstatningsordning. Kritikken mot ett års søknadsfrist etter henlagt sak er sendt til behandling i departementet.

Read Entire Article