Kritisk til nytt koranskole-forslag: – Unge somaliere kan ofre seg selv for at foreldrene ikke skal bli straffet

1 week ago 15(BERGENS TIDENDE): Norsk-somalieren Abdullahi Ibrahim er kritisk til lovforslag om koranskoler: – Det er ganske alvorlig.

Abdullahi Ibrahim (49) jobber som tospråklig lærer i Bergen kommune og er programdirektør i organisasjonen Tusmo.

Publisert: 10.07.2024 21:25

Antallet barn som blir sendt på koranskole i utlandet har økt kraftig. Nå vil et nytt utvalg straffe foreldre som gjør dette. De får motbør av Abdullahi Ibrahim, som selv kjenner mennesker som er blitt sendt på koranskole, skriver Bergens Tidende.

Det er sommer, og mange norske barn får beskjed av foreldrene sine om at de skal på ferie til hjemlandet. I noen tilfeller innebærer ferien et tett program hvor barna utsettes for mishandling, isolasjon og streng disiplinering, ifølge Henriette Sinding Aasen. NRK har tidligere omtalt dette.

Professoren ved det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen har ledet et regjeringsoppnevnt utvalg. De har undersøkt såkalte skadelige utenlandsopphold, som koranskoler, som har økt betydelig de siste årene.

I sin rapport foreslår utvalget strengere straffer for foreldre som sender barna sine på slike ferier.

Rapporten som tok tre år å ferdigstille, ble levert til arbeids- og integreringsminister Tonje Brenna (Ap) i juni. Henriette Sinding Aasen ved et juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, ledet lovutvalget. Foto: Tuva Åserud (ARKIV)

Hva er en koranskole?

Norsk-somalieren Abdullahi Ibrahim jobber i Tusmo, en frivillig organisasjon som fremmer integrering og deltagelse i samfunnet, spesielt for somaliere i Bergen.

Han forklarer at en koranskole i Somalia, kalt «dugsi», er en skole der alle som har råd sender barna før de begynner på vanlig skole. Målet er at barna skal lære hele Koranen utenat. Oppholdets varighet avhenger av hvor raskt barna lærer.

Tilbudet er ikke statlig organisert, men drives privat og folk betaler for det. Videre forteller Ibrahim at de fleste foretrekker å sende guttene hvis de ikke har råd til å sende alle barna, og da slipper jentene å gå.

Abdullahi Ibrahim mener at utvalget kunne ha tatt kontakt med somaliske aktører for bedre forståelse av saken.

Ulike typer koranskoler

Ibrahim mener at rapporten ikke skiller mellom to typer institusjoner barna blir sendt til:

– Det må være en tydelig distinksjon mellom en koranskole og et såkalt rehabiliteringssenter.

Han mener at barn under 10–12 år går på koranskole, mens ungdommer fra cirka 13-årsalderen, som begår kriminalitet, sendes til rehabiliteringssenter.

– Disse sentrene er svært skadelige, med mye fysisk straff. Da jeg var liten ble onkelen min sendt dit, og han ble skadet for livet, sier Ibrahim.

Koranskoler mener han er annerledes.

På den andre siden påpeker han at kvaliteten på koranskoler avhenger av læreren.

– Noen ganger er lærerne slemme, men som regel er de det ikke. Det er foreldrenes ansvar å velge riktig skole for barna sine og følge med på lærerens metoder.

85 saker

Lovforslaget skal tas i betraktning når regjeringen skal vedta sin nye plan mot negativ sosial kontroll. Denne planen kommer neste år, opplyser statssekretær Kjetil Vevle (Ap).

Han forteller at det i fjor ble registrert 85 saker om barn som har opplevd skadelige utenlandsopphold, noe som utgjør en økning på 28 % fra året før.

Av sakene som gjelder ufrivillige utenlandsopphold, stammer hovedsakelig fra Syria, Russland, Somalia, Irak, Pakistan og Afghanistan.

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kjetil Vevle (Ap). Foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vevle mener at det sannsynligvis er mange mørketall og mange som ikke klarer å si ifra.

– Sommertiden er en høysesong for at barn og unge kan bli tatt ut av Norge mot sin vilje. Derfor har vi sendt et brev til alle landets kommuner, skoler og barnevern, med informasjon om hva man bør se etter og hvor man kan få hjelp for å forhindre denne uakseptable praksisen, sier Vevle.

– I tillegg har vi tett kontakt med spesialutsendingene ved ambassadene våre i Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi, som skal hjelpe de som er blitt sendt utenlands mot sin vilje. Det er viktig å sikre disse nok virkemidler slik at flere kan returnere til Norge.

– De tar feil

I rapporten kommer utvalget med en rekke forslag, blant annet å innføre en ny lovparagraf som gjør at foreldre som tar barna med på skadelige utenlandsopphold, kan straffes, og å heve strafferammen for barneekteskap fra tre til seks års fengsel.

– Det er helt uakseptabelt at barn og unge som er norske statsborgere blir fratatt sin frihet og til å bestemme over eget liv. Sånn skal vi ikke ha det. En viktig prioritet for regjeringen er å forebygge og slå ned på denne formen for tvang uakseptabel adferd, sier Vevle.

Ibrahim er uenig. Han mener at straff kan være en kortsiktig løsning, men ikke løser selve problemet. Tvert imot bidrar det til å svekke tilliten i det somaliske miljøet.

– Barn i somaliske miljøer har stor lojalitet til foreldrene sine. Jeg er redd for at en slik avgjørelse vil gjøre barn redde for å melde fra om vold på skolen fordi de frykter at foreldrene skal straffes. Med andre ord kan de ofre seg selv for at foreldrene ikke skal bli straffet, og det er ganske alvorlig, mener Ibrahim.

Read Entire Article