Legemiddelgigant ber staten snu: Vil at flere skal få slankesprøyten dekket

1 month ago 29Over 40.000 nordmenn har betalt selv for slankesprøyten. Nå vil legemiddelprodusenten igjen prøve å få staten til å ta regningen.

Legemiddelprodusenten har en klar målsetning om å få slankemedisinen Wegovy på blå resept, forteller direktør for marked og samfunnskontakt i den norske avdelingen av Novo Nordisk. Foto: Ingeborg Miriam Aagesen

Publisert: 18.05.2024 10:23

Kortversjonen

Hittil i år har nordmenn kjøpt slankesprøyten Wegovy for 610 millioner kroner. Tall fra Apotekforeningen viser at legemidlet er det mest omsatte på hvit resepthvit reseptPasienten får resept fra legen, men betaler selv. i Norge. I april ble det solgt 70.000 pakninger.

Nesten alle som bruker medisinen har betalt for den selv.

Det er den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk som står bak den populære slankesprøyten. Allerede i 2022 prøvde de å få Wegovy godkjent på blå reseptblå reseptLegemidler en pasient får på blå resept, dekkes av staten. .

Men staten ville ikke at overvektige nordmenn skulle få slankesprøyter på folketrygdens regning. Det på tross av at legemiddelet ble vurdert som effektivt for behandling av overvekt.

– Helseeffektene veier imidlertid ikke opp for prisen, sa fungerende områdedirektør Einar Andreassen i Direktoratet for medisinske produkter (DMP)Direktoratet for medisinske produkter (DMP)Direktoratet for medisinske produkter. Tidligere Legemiddelverket. Det er DMP som vurderer hvilke medisiner som får såkalt forhåndsgodkjent refusjon. Det betyr at legen kan skrive ut medisinen til pasienten direkte på blå resept. i en pressemelding i 2023.

Men nå vil produsenten ha omkamp.

Ny søknad

Det skjer kun noen dager etter regjeringen annonserte at de vil ta diabetesmedisinen Ozempic av blå resept. Wegovy og Ozempic inneholder samme virkestoff. I motsetning til Wegovy, har det vært stor mangel på Ozempic.

Til Aftenposten bekrefter nå legemiddelfirmaet Novo Nordisk at de er i gang med å forberede en ny søknad for Wegovy. Den skal sendes til DMP i løpet av de nærmeste månedene.

– Vi har en klar målsetning om å få på plass en refusjonsordning for personer som har et stort medisinsk behov for fedmebehandling.

Det sier Tor Egil Frostelid. Han er direktør for marked og samfunnskontakt i den norske avdelingen av Novo Nordisk.

Novo Nordisk søker om at en «avgrenset pasientgruppe» skal få Wegovy på blå resept. Det er snakk om de mest overvektige, som har risiko for hjerte- og karsykdommer. Amerikanske myndigheter har nettopp godkjent at Wegovy kan brukes til dette.

Enhetsleder Rita Hvalbye i DMP bekrefter at Novo Nordisk har søkt om et nytt bruksområde for Wegovy og har bedt selskapet om å sende inn dokumentasjon.

Flere fedmeleger Aftenposten har snakket med, mener Wegovy på blå resept er en god idé.

Wegovy er godkjent til behandling av overvekt. Ozempic er godkjent til behandling av diabetes. Foto: Hollie Adams / Reuters / NTB

Lege: – Har god effekt

En av dem er Hilde Selsås, seksjonsoverlege ved fedmeklinikken på St. Olavs hospital. Hun sier Wegovy har god effekt hos enkelte.

– Men jeg ser at en del ikke har mulighet på grunn av økonomi. Og det er ofte de som trenger det aller mest.

Wegovy er nemlig en dyr medisin. Brukere må punge ut med flere tusenlapper i måneden.

Selsås støtter at det skal søkes om en avgrenset pasientgruppe.

– Dette er ikke et medikament som staten skal betale for til halve befolkningen. Vi må skille mellom dem som veier for mye og de som har sykelig fedme med komplikasjoner.

Sindre Lee-Ødegård er lege på avdelingen for sykelig overvekt ved Oslo universitetssykehus og Norsk Diabetessenter.

Sindre Lee-Ødegård tror Wegovy på blå resept kan være nyttig for noen pasienter. I dag er unntaksordningen forvirrende for legene. Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Han tror også Wegovy på blå resept for noen pasientgrupper kan være en god idé.

For han mener dagens ordning har vært forvirrende.

I dag kan legene søke HelfoHelfoEtat under Helsedirektoratet som blant annet håndterer refusjoner til legemidler og helsetjenester. om å få Wegovy på blå resept for individuelle pasienter. Men de fleste søknader blir avvist.

– Hemmelighetskremmeri

Bare 62 av 1246 søknader ble godkjent av Helfo i fjor. Det vil si 5 prosent av søknadene. Det viser tall Aftenposten har innhentet.

Lee-Ødegårds avdeling på OUS har anslått at omtrent én av 200 innsendte søknader ble godkjent i fjor, oppgir han.

De har stort sett fått til svar at pasienten ikke «skiller seg fra pasientgruppen for øvrig».

– Det har vært litt hemmelighetskremmeri. Saksbehandlere og byråkrater bestemmer dette over hodene våre og vi klarer ikke å få noen tydelige svar, sier han.

Helfo bekrefter til Aftenposten at de har hatt høy terskel for å innvilge søknader. Og Helsedirektoratet sier at unntaksordninger er krevende å håndtere både for leger og for Helfo.

– Har dere forståelse for at legene syns ordningen er forvirrende?

– Vi har forståelse for at det kan være vanskelig for leger å vurdere om pasientene skiller seg klart nok ut fra pasientgruppen for øvrig, til å oppfylle prioriteringskriteriene på individuelt grunnlag, sier Ole-Jørgen Grannes, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Han sier også at det er varierende kunnskap blant leger om hvilke pasienter Helfo vil prioritere.

– Søknadene til Helfo har derfor vært mangelfulle, og inneholder ofte ikke tilstrekkelig dokumentasjon, sier han.

Når DMP mottar dokumentasjon fra legemiddelprodusenten har de 180 dager på seg til å behandle søknaden.

Både Hilde Selsås og Sindre Lee-Ødegård har mottatt honorarer fra legemiddelprodusenten Novo Nordisk, fordi de har holdt foredrag og kurs.

Read Entire Article