Lovendring rammer pensjonerte farmasøyter

2 weeks ago 25Publisert: 12.02.2024 23:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er mangel på farmasøyter i apotekene. Pensjonerte farmasøyter har derfor vært velkomne, og mange har gledet seg over å kunne bidra. Nå gjør en lovendring dette mindre interessant.

Hittil har farmasøyter kunnet jobbe inntil 20 prosent i apotek uten trekk i pensjon, men fra 1. juli 2024 endres loven om Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA). Pensjonerte farmasøyter som arbeider i apotek, får da avkortning av pensjon fra første tjente krone.

Dermed blir det lite fristende for pensjonister å arbeide i apotek. De kan heller ikke få pensjonistlønn, og ingen kan jobbe i apotek etter fylte 70 år. Dette er ikke i tråd med politiske ønsker om at alle skal stå lenger i jobb.

Lovendringen i POA ble behandlet i Stortinget i høst for at alle som arbeider i apotek, skal opptjene pensjon fra første tjente krone. Men man tenkte ikke på konsekvensene for pensjonister.

Pensjonerte farmasøyter kan redusere farmasøytmangelen i apotekene, men nå blir dette ikke attraktivt lenger.

Nina Refsum, Pensjonistforum i Farmaceutene

Read Entire Article