Mats og 8.000 elever står uten datatilgang rett før skolestart

9 months ago 10872



En uke etter det alvorlige angrepet har ikke fylkeskommunen kontroll.

Det kan få store konsekvenser. Nordland fylkeskommune har ansvaret for datasystemene til 10.000 elever og 3000 ansatte.

Det er 13.000 personer som mer eller mindre er avhengig av datasystemer for å gjøre det de skal.

– Vi merker jo at presset på å åpne opp øker etter hvert som ansatte kommer tilbake etter juleferien og skolene snart skal starte opp igjen. Det er også mange innbyggere som er avhengig av våre tjenester.

Skjermdump fra søk etter navn hos Nordland fylkeskommune 29.des. 2021

«KRIMINELLE IDIOTER»: Denne plakaten dukka opp da NRK onsdag søkte etter navnet til en av de ansatte i Nordland fylkeskommune.

Foto: Skjermdump

Det sier Knut Allstrin. Han er IT-sjef i Nordland fylkeskommune. Det som skulle være en rolig romjul for de IT-ansatte har blitt det stikk motsatte.

De ansatte jobber på spreng for å undersøke nøyaktig hva som har skjedd, og forsøke å finne konsekvensene av angrepet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er koblet på. Datatilsynet er varslet. Og saken er anmeldt til politiet. Men så langt vet man ikke hvem som står bak.

– Det må være dyktige folk. Jeg håper de som har gjort det vet konsekvensen hvis de blir tatt, det er ganske store verdier som settes på spill.

Elever reagerer

Det viser egentlig hvor sårbar fylkeskommunens datamaskiner er for angrep, og hvor fort informasjonsflyten stopper opp.

Det sier Mats Moen Mareliussen, leder av elevorganisasjonen i Nordland.

Han hadde selv ikke hørt om IT-problemene før NRK tok kontakt.

– Det er urovekkende i seg selv at elevene ikke har fått informasjon. Alle våre informasjonsplattformer er nede. Eneste plasser jeg har funnet informasjon er på fylkeskommunens facebooksider og i avisa. Det er ikke der ungdom er mest.

Mareliussen forteller at elevene i skolehverdagen er avhengig av velfungerende it-systemer.

– Alt som handler om skoledagen ligger der. Karakterer, oppgaver og timeplaner for å nevne noe. Skoleplattformen vår er stort sett på nett.

– Hvordan tror du skolestarten blir, hvis IT-systemene fremdeles er ute av drift?

– Det kommer til å bli veldig tungvint. Det blir ikke den flyten i undervisningen vi gjerne skulle ønske at man skulle hatt.

Ikke alene

Nordland fylkeskommune er ikke alene om å ha blitt rammet av dataangrep.

Bare i desember har Amedia, Nortura og hotellkjeden Nordic Choice meldt om alvorlige angrep.

Også Stortinget og Helgelands blad har vært rammet. Det samme har Østre Toten kommune vært.

Tidligere i år måtte også Brønnøysundregistrene stenge ned IT-systemene etter at et sikkerhetshull ble avdekket.

– Hva sier dette om den digitale sikkerheten i Norge?

– Ikke så veldig mye.

Det sier IT-ekspert Torgeir Waterhouse, og fortsetter:

– Realiteten er at det foregår forsøk på angrep hele tiden. Samtidig så er det slik at det sier like mye om risikobildet og det trusselbildet vi er en del av. Det at så få store angrep lykkes hvert år, kan også bety at sikkerhetsarbeidet er bra.

Torgeir Andrew Waterhouse.

IT-ekspert Torgeir Waterhouse mener åpenhet om datainnbrudd er viktig. Samtidig er det ikke alt som kan deles, som for eksempel informasjon som omhandler nasjonal sikkerhet.

Foto: OLE PALMSTRØM / PRESSEARKIV

Waterhouse er klar på at vi også i årene framover vil høre om lignende hendelser.

– Det er kontinuerlig noen som prøver, og noen vil lykkes.

– Hvor viktig er det med åpenhet hvis man rammes?

– Det er superviktig for den kollektive bevisstheten og kunnskapsdelingen. Samtidig er det slik at det er ikke alltid alt kan deles, sier han.

Går ut over skolens systemer

– Dette går dessverre utover skolenes systemer. Det er skolestart på tirsdag etter juleferien. Da kommer 8000 elever tilbake. De har behov for å ha nettverk tilgjengelig, digitale læremidler og skoleadministrativt system som brukes i det daglige.

Det sier Nina Ellingsen Høiskar, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland fylkeskommune.

Nina Ellingsen Høiskar

Nina Ellingsen Høiskar er fylkesdirektør for utdanning og kompetanse hos Nordland fylkeskommune. 

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Nå jobber vi intenst med å se på hvordan vi kan få i gang de viktigste systemene og en form for midlertidig nettverk på skolene slik at vi kan få det til å fungere mest mulig optimalt.

– Hva tenker du om kritikken fra Elevorganisasjonen?

– Det er relevante innspill. Vi har forsøkt å gi info via pressemeldinger og på Facebook. Den direkte informasjonen om skolestart vil først komme når vi har fått avklart hvilke systemer og hvordan hverdagen blir, sier hun.

Read Entire Article