Mehl: – Kan bli stengt på svært kort varsel

3 weeks ago 239– Det er et bilde på isfronten, sier Emilie Enger Mehl. 

TV 2 har fulgt justis- og beredskapsministeren til grenseovergangen Pelkola, som nå er stengt på ubestemt tid. 

Slik er det i dag med alle de åtte grenseovergangene for persontrafikk på land mellom Finland og Russland. I praksis holdes hele den finske landgrensen på 1340 kilometer stengt – kun en jernbaneovergang for godstog holdes åpen. 

 Johan Falnes / TV 2
STOPP: Ingen personer får i dag passere grenseovergangen Pelkola. Finland har stengt hele landgrensen mot Russland. Foto: Johan Falnes / TV 2

Mehl kaller det «et veldig drastisk skritt». 

– Så har det vært viktig for meg å ha tett kontakt med den finske regjeringen og også komme hit og se hvordan de håndterer det, og hva vi kan lære av de tiltakene de gjør, sier hun. 

– Vi må være godt forberedt i tilfelle vi skulle bli utsatt for en tilsvarende situasjon. 

Asylbølge

Finland stengte grensa i fjor høst etter at rundt 1300 migranter tok seg over grensa fra Russland i løpet av få måneder. 

Finland har beskrevet situasjonen som et hybridangrep der Russland bruker migranter som redskap for å legge press på finnene. 

– Det vi så, var at russiske myndigheter slapp til, hjalp og til og med presset folk mot finskegrensa, sier Finlands innenriksminister Mari Rantanen. 

Hun sier finnene er sikre på at russiske myndigheter var involvert. 

– På russisk side er det ikke mulig for store grupper av mennesker å komme seg til finskegrensen, fordi de har mange kontrollposter på den siden.  

 Erika Kilpeläinen / Finlands grensevakt
SNIFF, SNIFF: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og Finlands innenriksminister Mari Rantanen får hilse på grensevakthunden Arska. Foto: Erika Kilpeläinen / Finlands grensevakt

Kan stenge Storskog

Mehl mener situasjonen Finland opplevde i vinter har flere likhetstrekk med strømmen av asylsøkere som kom til Norge over Storskog høsten 2015. 

Blant annet har også Finland opplevd at mange asylsøkere er kommet på sykkel. 

Men Norge opplever ikke noe tilsvarende nå. 

– Vi har heller ikke sett tegn til at det er i ferd med å skje. Men vi mener det er viktig å være forberedt, sånn at vi kan iverksette tiltak hvis det blir tilfelle, sier Mehl. 

– For da kan grensen bli stengt, hvis det skjer? 

– Ja, det har vi sagt hele veien, at den kan stenges på svært kort varsel hvis det skulle bli behov. 

Har kontroll 

I dag er det lite trafikk over Storskog, understreker Mehl. Hun mener norske myndigheter har god kontroll. 

– Norge har også omfattende restriksjoner på grensen til Russland. Vi har blant annet stengt for all turisttrafikk nå nylig, påpeker hun. 

– Men vi må jo være forberedt på at vi også kan bli utsatt for et migrasjonsangrep. Det er noe vi må være sikre på at vi i så fall kan klare å håndtere. 

 Johan Falnes / TV 2
PATRULJE: Finske grensevakter undersøker veien ved Pelkola grenseovergang. Foto: Johan Falnes / TV 2

Men utfordringen har også en internasjonal dimensjon. 

Hele 30 prosent av de migrantene som kom over finskegrensa fra Russland i fjor høst, har nemlig forsvunnet fra Finland i dag. 

Sannsynligvis oppholder de seg i andre Schengen-land. 

– Og det er derfor det er så viktig å ha god kontroll på yttergrensen, sier Mehl. 

– Hvis folk først kommer seg innenfor Schengen-grensen, er det fritt fram å reise videre. 

Utfordrer EU 

Mehl kommer samtidig med en skarp utfordring til EU. Hun frykter at EUs lovgivning kan komme i konflikt med grensetiltak. 

– Jeg opplever at EU ikke er nok på ballen, sier Mehl. 

 Odd Arne Hartvigsen/TV2
HIT, MEN IKKE LENGER: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har ikke tenkt seg inn i Russland. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

Da EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen ble flydd inn til den finsk-russiske grensen i helikopter i april, fastslo hun at situasjonen er et sikkerhetsspørsmål som berører hele EU. Men fra Mehl og Rantanen er budskapet likelydende – de mener EU i for stor grad ser på dette som et spørsmål om migrasjon og asylregler. 

– Vi mener EU må se på styrt migrasjon som et spørsmål om nasjonal sikkerhet, sier Mehl. 

Ifølge henne er dette for lite ivaretatt i dagens regelverk. 

– Hvis en fremmed trusselaktør mot Norge eller Europa bruker migranter bevisst og aktivt for å forstyrre våre land, da er ikke det lenger et migrasjonsspørsmål. Det er et sikkerhetsspørsmål.  

Felles opprop 

I mai sendte Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Norge, Polen og Sverige et felles brev til EU-kommisjonen i Brussel om saken. 

I oppropet argumenterer de åtte landene for at EUs lovgivning midlertidig må kunne settes til side hvis det oppstår press ved grensene fordi migranter brukes som redskap. 

 Odd Arne Hartvigsen / TV 2
SKUDDSIKKER: Den finske grensevakten er solid utstyrt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

EUs lovgivning setter i dag «ikke medlemslandene i stand til å forhindre og bekjempe denne typen innblanding på en effektiv måte», advares det. 

I brevet ber landene derfor EU-kommisjonen om å utarbeide et forslag til nye regler som gjør det mulig å avvike fra EU-lovgivningen når grensene er truet.

Read Entire Article