«Mennesker har en tendens til å forlate logikken til fordel for følelsesmessige impulser»

4 weeks ago 24Psykologen Daniel Kahneman, forfatteren av Thinking Fast and Slow, overbeviste økonomer om at det er menneskelig å feile
Read Entire Article