Ordensutdelning på Kungl. Slottet

1 month ago 34Den 31 maj 2024 delade H.M. Konungen ut kungliga riddarordnar vid en ordensförläningsceremoni i Vita havet på Kungl. Slottet till generallöjtnant Dennis Gyllensporre, överste av 1. graden Ulf Henricsson, professor Svante Pääbo, professor Anne L’Huillier Wahlström, tredje ambassadsekreterare Catarina Wingren, direktör Antonia Ax:son Johnson, artist Benny Andersson, artist Agnetha Fältskog, artist Anni-Frid Reuss, artist Björn Ulvaeus, skådespelare Eva Rydberg, socionom Bettan Byvald och affärsområdeschef Thomas Sjöström.

Det var den första gången på nästan 50 år som de kungliga riddarordnarna förlänades svenska medborgare utanför Kungahuset. Ordensmottagarna hade nominerats av allmänheten och regeringen ställde sig därefter bakom namnförslagen. H.M. Konungen, som är de kungliga ordnarnas stormästare, fattade därefter det formella beslutet om ordensförläningarna.

Ordnarna som delades ut var Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden. Läs mer om de olika ordnarna på: https://kungligmajestatsorden.se/ordnar

Foto: Kungl. Maj:ts Orden
Read Entire Article