Professor forsvarer Jacobsen-argument – påstanden avfeies som håpløs

1 month ago 1404Zyberi mener Jacobsen kom med en «bra og prinsipiell uttalelse» da hun tok til orde for at idrettsutøvere ikke skal kunne diskrimineres på bakgrunn av pass.

Først tok hun til orde for det i møte med Den internasjonale olympiske komité (IOC). Deretter utdypet hun utsagnene overfor NRK:

– Skal idretten fortsette å være nøytral og ha en nulltoleranse mot diskriminering, kan man ikke utestenge utøvere på grunn av russisk pass. Det er også brudd på menneskerettighetene, sa Jacobsen i forrige uke.

Jussprofessoren mener hun har rett i uttalelsen.

Alle personer, uten unntak, har rett til frihet fra diskriminering. Idrettsorganer har også påtatt seg ansvaret for å respektere internasjonale standarder og forby diskriminering innen idretten, sier Zyberi til NRK.

Han er ansatt ved Norsk senter for menneskerettigheter. Avdelingen er tilknyttet Universitetet i Oslo.

Han understreker at han uttaler seg som privatperson.

Viser til det olympiske charteret

Jacobsen gjentok budskapet om menneskerettigheter da hun sendte ut en e-post til utøverne i etterkant av de første medieoppslagene.

«Idretten har nulltoleranse mot diskriminering. Det inkluderer også kollektiv avstraffelse av en gruppe mennesker, basert på etnisitet eller pass. Dette i tråd med FNs menneskerettigheter. Det kan vi ikke glemme i denne saken», skrev Jacobsen.

Det fjerde grunnleggende prinsippet til den olympiske bevegelsen indikerer at «utøvelse av sport er en menneskerettighet. Hvert individ må ha muligheten til å utøve idrett, uten diskriminering av noe slag og i den olympiske ånd. Det krever gjensidig forståelse med en ånd av vennskap, solidaritet og fair play», sier Zyberi og fortsetter:

– Det sjette prinsippet sier videre at nytelsen av rettighetene og frihetene fastsatt i charteret skal sikres for alle, uten diskriminering av noe slag, sier han.

Tar til motmæle: – Håpløs påstand

Hans Fredrik Marthinussen er jussprofessor ved Universitetet i Bergen. Marthiniussen mener det er å dra det for langt å hevde at det strider mot menneskerettighetene. Han er en aktiv samfunnsdebattant og forsker primært på formuesretten.

– Jeg mener det er en håpløs påstand at det skal være brudd på menneskerettigheter. Diskrimineringer på bakgrunn av pass foregår i hele verden hver dag. Det ligger ikke nærheten av en eller annen menneskererettighetskrenkelse, sier Marthinussen til NRK.

– Her er vi langt unna at det blir en latterlig påstand, sier han.

Hans Fredrik Marthinussen

JUSSPROFESSOR: Hans Fredrik Marthinussen.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Heller ikke jussprofessor Trond Solvang fulgte argumentasjonen til Jacobsen. Han reagerte spesielt på begrepet «kollektiv avstraffelse».

Han sa til NRK i helgen at argumentasjonen hadde «logiske brister». Solvang viste videre til at Det russiske fotballforbundet tapte saken mot Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i Idrettens voldgiftsrett (Cas) da de ble utestengt fra VM.

Trond Solvang

IDRETTSJURIST: Trond Solvang.

Det er en sak Zyberi ikke nødvendigvis mener er relevant.

– Det er en annen sak å ha en generell eksklusjon av utøvere fra Russland på grunn av passet deres. Jeg kan ikke se hvordan dommen til Cas kan brukes over hele linja, sier han.

Mener det kan skape alvorlige vanskeligheter

For et halvt år siden sendte to av FNs spesialrapportører brev til IOC. Der ga de uttrykk for bekymring rundt hvordan russiske og belarusiske utøvere ble nektet adgang til konkurranser.

Hvis FN mener IOC handler i strid med menneskerettighetene – hva er neste skritt?

Et totalforbud er i strid med menneskerettighetene og prinsippet om ikke-diskriminering. Dette er hva Jacobsen har sagt, verken mer eller mindre. Og det har hun helt rett i å påpeke, mener Zyberi.

Hvis IOC ikke endrer standpunkt, kan spesialrapportøren for kulturelle rettigheter og mot rasisme offentliggjøre sitt standpunkt mot IOC. Det er noe som vil skape alvorlige vanskeligheter for IOC, sier han.

Han legger til at det potensielt kan omfatte Norge om de lander på et standpunkt som tar til orde for totalforbud av russiske idrettsutøvere:

Landene vil måtte svare på disse spørsmålene og kan bli bedt av komiteene om å ta skritt for å endre posisjonen.

Norges kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, sier at de støtter det klare standpunktet som er tatt av Norges idrettsforbund. De mener det er for tidlig å diskutere russisk deltakelse i internasjonal idrett.

– Det er uakseptabelt å åpne opp for russisk idrettsdeltakelse internasjonalt nå, sier hun.

Anette Trettebergstuen møter ledere i Norges idrettsforbund

ENIGE: Anette Trettebergstuen og idrettspresident Berit Kjøll.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Read Entire Article