Professor II-ordningen sikrer samspill og relevans!

2 weeks ago 30Publisert: 12.02.2024 23:45

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten skriver søndag om det de kaller forskeres ekstrajobber. Vinklingen er knyttet til mulighetene dette gir for ekstra inntjening for forskere. Professor II-ordningen som omtales, handler om å styrke samspillet mellom universiteter og andre samfunnssektorer. Ordningen bidrar til at vi utnytter spisskompetanse til det beste for samfunnet, for utdanning og for forskning. Ved Universitetet i Oslo (UiO) er de fleste slike stillinger koblet til helseforetakene, mange er fra instituttsektoren og et betydelig antall fra næringslivet – hvor vi gjerne skulle hatt enda flere! En relativt liten, men viktig andel av disse stillingene er tilbudt fremragende forskere fra sterke internasjonale universiteter. Tilsvarende er UiO-forskere tilknyttet andre universiteter globalt. Dette bidrar til å koble Norge til den globale forskningsfronten. Ikke minst bidrar delstillingene generelt til å sikre høy grad av relevans i våre utdanningstilbud.

Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo

Read Entire Article