Spår boligprisene opp 20 prosent: – En stor ulikhetsmaskin

1 month ago 513– Vi venter en sterk boligprisvekst nå de neste årene. Samlet sett kan de stige med nesten 20 prosent, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til TV 2.

Onsdag morgen legger banken frem sin halvårlige konjunkturrapport. Der tar de tempen på norsk økonomi, og deler sine prognoser for økonomien fremover.

Hov påpeker at det er en «cocktail» av faktorer som nå gjør at banken venter et prishopp i boligmarkedet.

 Aage Aune / TV 2
SJEFØKONOM: Handelsbankens Marius Gonsholt Hov tror på hopp i boligprisene. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er mye, men det er som følge av at rentene forventes å gå ned i årene fremover, lønnsveksten er høy og tilbudssiden er mer begrenset. Det i sum skaper en sterk boligprisvekst, sier han. 

Tror ikke lenger på rentekutt i år

Etter flere år med skyhøy prisvekst har Norges Bank sett seg nødt til å heve styringsrenten totalt 14 ganger siden september 2021

Med en tilsynelatende rentetopp på 4,5 prosent er analytikerne i full gang med å spå når første rentekutt vil komme. 

I april varslet storbanken Nordea at de ikke lenger trodde på rentekutt dette året.

Nå følger Handelsbanken etter. 

– Sånn som vi vurderer risikoutsiktene nå, så tenker vi at dette kan trekke litt mer inn i neste år. Så vi flytter tidspunktet for første forventede rentekutt fra desember til første kvartal neste år, sier Hov.

– Når konkret kan vi vente første rentekutt?

– Jeg tror i første rekke vi da snakker om mars-møtet. Vi flytter det tre måneder ut i tid, sier han. 

RENTEKUTT? Mange er spent på når sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank vil komme med første rentekutt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
RENTEKUTT? Mange er spent på når sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank vil komme med første rentekutt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hov begrunner den nye prognosen med flere forhold: 

Økonomien går litt bedre enn ventet, lønnsveksten er stadig høy, samtidig som at arbeidsledigheten er noe lavere enn ventet. 

Samtidig ser vi nå at det tar lengre tid å få inflasjonen ned i Norge, påpeker Hov. 

– Ikke minst må Norges Bank ta hensyn til kronekursen som stadig har vært under press. Og vi er i en situasjon nå hvor forventningene til rentekutt blant de store sentralbankene rundt oss er skjøvet mer ut i tid, tilføyer han.

Kan øke ulikhetene

Målet med rentehevingene har vært å stagge den høye prisveksten. Sentralbanken forsøker nemlig til enhver tid å holde inflasjonen lav og stabil på rundt 2 prosent.

Men for noen bransjer har renten truffet ekstra hardt. 

For byggenæringen har høye renter ført til bråstopp i boligbyggingen. Og det er først nå fremover at vi vil merke konsekvensene av at det har vært tilnærmet full stans i byggingen av nye boliger. 

Det er en av grunnene til at Handelsbanken nå spår en boligprisvekst på nær 20 prosent de neste årene. 

 Aage Aune / TV 2
NESTE ÅR: Handelsbanken tror ikke lenger at Norges Bank vil kutte i renten i år. Foto: Aage Aune / TV 2

– Hvordan vil det påvirke kjøpegruppen?

– Det er klart at inngangsbilletten kan bli dyr for de som prøver å komme seg inn. Boligprisene fremover kommer mest sannsynlig til å vokse raskere enn lønningene. Så det å klare å spare opp egenkapital kan bli mer krevende nå, dessverre, sier Hov. 

For mange er inngangsbilletten allerede for dyr. I januar viste «Sykepleierindeksen» at en singel person med gjennomsnittlig inntekt kun har råd til to av 100 boliger i hovedstaden

– Vil dette øke ulikhetene?

– Ja, dette er en stor ulikhetsmaskin i det norske samfunnet. Vi har grunnleggende utfordringer i at det er strukturelt for lav boligbygging. Det har vi sett over tid, påpeker Hov.

Tror ikke på boligkrakk

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, deler Handelsbankens boligprisprognose. 

– Ja, jeg tror vi vil lande i det området, sier han til TV 2. 

– Det har stor sammenheng med at vi vil få litt mer i lommebøkene fremover, men ikke minst at ferdigstillelsen av nye boliger vil gå ned neste år og enda mer i 2026, sier han. 

Når kjøpekraften stiger og boligtilbudet faller, så vil det slå ut i høyere prisvekst, påpeker Lauridsen. 

 Erik Edland / TV 2
ENIG: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, er enig i Handelsbankens boligprisprognoser. Foto: Erik Edland / TV 2

– Skulle ikke høy rente i utgangspunktet ført til lavere boligpriser?

– Veldig mange hadde jo trodd at boligprisutviklingen skulle vært svakere nettopp fordi rentene har steget så mye. Men det har nok en sammenheng med at Norges Bank i desember signaliserte at de nå mener renten er høy nok til å få ned inflasjonen. 

– Så når folk tror at rentetoppen er nådd, har nok flere turt å vende tilbake til boligmarkedet, sier han.

Eiendom Norge-toppen frykter ikke at vi nå kan risikere et boligkrakk. 

– Det er lite som tyder på at vi er inne i en boligboble som kan sprekke. Det er lite spekulasjon i det norske boligmarkedet og de aller fleste kjøper bolig for å ha et sted å bo. 

– Boligprisene kan forklares ut fra rentenivå, lønn og befolkning, sier Lauridsen.

Read Entire Article