AN: Ung mann funnet død i Bodø – knyttes til flere dødsfall

4 weeks ago 1717. april 2024 kl. 18:06

Vil ha egen arbeidsgruppe for å styrke kommunehelsetjenesten

De siste tre årene har det vært en eksplosiv økning i utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehusene i Helse Nord.

Siden 2021 har liggedøgn for utskrivningsklare pasienter, doblet seg i det regionale helseforetaket.

Problemet er at kommunene ikke tar i mot disse pasientene. Helse Nord ber nå om hjelp fra kommunene i sitt høringsutkast.

Nå vil kommunene samarbeide med Helse Nord for å best kunne takle utfordringene.

Ifølge en uttalelse fra kommunedirektørene i de såkalte O6-kommunene Tromsø, Bodø, Rana, Harstad, Narvik og Alta foreslår de at det så raskt som mulig opprettes en arbeidsgruppe med et konkret mandat for å finne framtidsrettede løsninger på den felles utfordringen.

– Arbeidsgruppen bør bestå av representanter fra hver av de seks kommunene, Helse Nord, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet, skriver kommunene i uttalelsen.

Og videre:

– Vi erfarer hver eneste dag hvor krevende det er å opprettholde kvalitet og bredde i helsetilbudet til våre innbyggere. Omfanget av utskrivningsklare pasienter i sykehus, hvor det er forventet et kommunalt tilbud, øker. Vi sliter med å rekruttere nok og riktig kompetanse, budsjettene lyser rødt og det er svært krevende å omstille tjenestene raskt nok for å møte de endrede behovene. Vi kan ikke drifte som før hvis vi skal opprettholde faglig forsvarlige tjenester. Oppgaven er formidabel.

De administrative lederne skriver at de kjenner seg igjen i de utfordringene Helse Nord beskriver i sitt høringsutkast «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord».

– Utfordringene er så store at det må radikale endringer til. Arbeidet med å utvikle vår felles helsetjeneste på en måte som gir bærekraftige løsninger begrenses av gjeldende lovverk og finansieringsordninger. De to nivåene preges av ulike kulturer, med ulike samfunnsoppdrag og prioriteringer. Disse barrierene må bygges ned hvis man skal oppnå en sømløs helsetjeneste - der styring og prioriteringer tar utgangspunkt i fag, bemanning og økonomi. Det vil kreve omfattende, strukturelle samfunnsendringer, og det vil ta tid, skriver kommunedirektørene.

Read Entire Article