Hevder Helgelands eneste bjørn tok 265 av sauene hans – får likevel ikke drepe den

4 weeks ago 25I 2023 ble det påvist 178 ulike bjørner i Norge.

I Nordland ble det kun påvist DNA fra én hannbjørn og ingen ungekull, ifølge NINAs siste rapport fra Rovdata.

Likevel reagerer bonde Niels-Henrik Andresen på at denne får leve videre.

Han hevder selv å ha mistet rundt 265 sauer til bjørn i 2023.

– Den har i praksis kostet meg flere årslønner til nå, sier han.

Men Miljødirektoratet gir ikke lov til å skyte bjørnen. De sier nei til fellingstillatelse fordi bjørnen ikke har blitt observert i Hattfjelldal så langt i vår.

Helgelendingen omtalte saken først.

– Bor i rovdyrland

Ifølge rovbase.no døde totalt omkring 900 sau på beite i Hattfjelldal sommeren 2023. 511 av disse ble erstattet som tap til rovdyr.

Nesten 30 prosent av de døde sauene tilhørte Niels-Henrik Andresen.

Et sauekadaver ligger på mose og lyng i skogen på Helgeland.

Slik fant Niels-Henrik Andresen i Hattfjelldal flere av sine sauer i fjor. Om akkurat denne sauen er tatt av bjørn er vanskelig å si.

Foto: Niels-Henrik Andresen / privavt

– Vi bor i rovdyrland og har forståelse for at det blir noen tap i løpet av året, men dette er utenfor rimelighetens grenser, sier bonden i Hattfjelldal.

I fjor var det fjerde året på rad at bjørnen drepte flere dyr under beite i Hattfjelldal.

En hånd strekkes ut og viser hvor en bjørn kan ha skrapet opp en del av en stubbe.

Andresen fant flere spor etter bjørn på beiteområdet. Dette viser hva en bjørn kan ha revet av et stykke av en stubbe.

Foto: Niels-Henrik Andresen / privat

Andresen tror ikke årets sesong blir annerledes, selv om bjørnen ikke har vist seg i kommunen til nå.

– I fjor var fjerde året han var her på rappen. Vi vet hvilken skade bjørnen vil gjøre i år også, sier han.

Han mener bjørnen har laget seg et mønster som han kommer til å følge, hvis han ikke blir skutt.

brunbjørn-loop-levende-stillbilde

I tillegg til sau spiser bjørn elg og elgkalver tidlig på våren. Reinsdyrkalver og sau tar de også om de kommer i områder med det.

Foto: Torgeir Beck Lande / NRK

Miljødirektoratet svarer i avslaget om felling av bjørn at de kan gi tillatelse til skadefelling dersom det er sannsynlig at skadene vil vedvare.

– Dersom skadehistorikken og skadepotensialet er omfattende og sannsynlig, kan vi i særskilte tilfeller vurdere uttak uten at det har skjedd skader. De potensielle skadene må i så fall kunne oppstå innen en viss nærhet i tid, skriver de.

Så hvorfor kan de ikke skyte bjørnen?

Ifølge ekspertene fordi det egentlig er for få bjørn i Nordland.

Ekspert: trenger flere, ikke færre bjørn

Bjørneforsker Ole-Gunnar Støen forklarer at målet i Nordland er én årlig yngling av bjørn. Da trenger regionen mange flere enn én bjørn.

En binne får nemlig unger annethvert år. Hvis Nordland skal ha et bjørnungekull i året, trengs både unge og voksne bjørner av begge kjønn.

LEDER BJØRNEPROSJEKT; seniorforsker Ole Gunnar Støen leder prosjektet i Idre i Sverige, der målet er å finne ut hvor mye rein som bjørnen tar.

Bjørneekspert og seniorforsker Ole-Gunnar Støen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) sier at bær er hoveddelen av menyen til bjørnen.

Foto: NINA

– Er det sannsynlig at én bjørn har tatt så mange sau?

– Bjørner tar sau. Men antallet er vanskelig å si noe om, sier Støen.

Han forteller at ekspertene ser hvilket dyr som har drept sauen på skadene den har. Men hvor tydelig det synes kommer an på hvor tidlig man finner dyret.

Sau drept av bjørn

Store blødninger på ryggen og bitt i hode er karakteristiske tegn på at en bjørn har vært på ferde. Gaupe dreper i stedet ved å punktere strupen med tennene.

Foto: Privat

Bjørner er altetende, men bare 25 prosent av kosten er animalsk føde, forklarer bjørneforskeren.

Til sammenligning kommer omtrent 50 prosent av energien som bjørnen spiser i løpet av året av bær.

Maurtue

På våren består kosten til bjørnen mest av maur og kadaver av elg. På sommeren spiser bjørnen også gress og urter, før den går over på bær.

Foto: GUN PERSSON LJUSNE / GUN PERSSON LJUSNE

– Får bjørnen skylden for flere saueliv enn han fortjener?

– Det er umulig å si noe om, sier Støen og forklarer at det ikke finnes gode data på hvor mye sau bjørner egentlig tar.

Men når en sau blir tatt av en bjørn er det Statens Naturoppsyn (SNO) som blir tilkalt for å dokumentere skaden.

De finner ut om det er bjørn eller noe annet som faktisk er skyld i sauens død.

SNO: Sju sau drept av bjørn i Nordland

Øyvind Skogstad i Statens Naturoppsyn (SNO) sier at de undersøkte 59 skader på sau i Hattfjelldal i 2023.

Av dem vurderte de sju til å være drept av bjørn. Totalt 17 sau ble vurdert å være drept av fredet rovvilt.

– Det er et fåtall av sauene som vi kan bevise at er drept av sau, sier Skogstad.

Likevel fikk bøndene erstatning for 511 sau i 2023. Det tilsvarer over 1,6 millioner kroner.

– Hvorfor det, når bare 17 dyr var drept av rovdyr?

– Det blir alltid erstattet mer sau enn det som blir dokumentert. Det er naturlig, for bonden klarer ikke å dokumentere alt av tap, sier bjørneekspert Støen.

Øyvind Skogstad, Statsforvalteren i Nordland

Øyvind Skogstad i Statens Naturoppsyn (SNO) sier at det er et visst mønster om at bjørn dukker opp på de samme stedene i Nordland år etter år.

Foto: Statsforvalteren i Nordland

Skogstad i SNO forklarer at det er store variasjoner i hvor mange sau en bjørn tar. Hvis bjørnen er i et beiteområde over lang tid kan det bli store tap.

Noen bjørneindivider er gjengangere som blir funnet flere år på rad, hvor de enten kan overvintre i fylket eller vandre fram og tilbake mellom Nordland og Sverige eller Trøndelag.

Bjørn

Det var SNO sine DNA-resultater som viste at det bare fantes én bjørn i Nordland i fjor. – Men det er noen usikre observasjoner som vi ikke får konkludert med, sier Skogstad i SNO.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Historikken til bjørnen det ble funnet DNA fra kan du se her.

Bonden i Hattfjelldal sier at det er dramatisk for dem om bjørnen kommer også i år.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke å miste noen dyr. Folk gjør en kjempejobb for å få en god start på beitesesongen og så blir det ødelagt så fort dyrene kommer utfor gjerdene.

Miljødirektoratet mener det er mulig å gjøre andre forebyggende tiltak mot bjørnen enn å skyte den. Det har ikke Andresen tro på.

– Da må de fotfølge bjørnen, og det virker ikke som at de har tenkt å gjøre det.

Publisert 18.04.2024, kl. 05.47

Read Entire Article