Mann i 60-årene dømt til ett års fengsel etter dødsulykke

3 weeks ago 3222. april 2024 kl. 09:54

En mann i 60-årene er dømt til ett års fengsel etter en dødsulykke i Gausvik i Harstad 13. februar i fjor.

Det var VOL som omtalte dommen først.

Natt til mandag den 13. februar 2023 mistet 31 år gamle Preben-André Bergseng Lind livet, da sjåføren av en lastebil med tilhenger mistet kontrollen over kjøretøyet i Harstad. Dette medførte at tilhengeren kom over i motsatt kjørefelt, hvor personbilen 31-åringen satt i ble truffet.

Hendelsen fant sted på Europavei 10 i Gausvik i Harstad. Avdøde var på jobb som taxisjåfør da ulykken inntraff.

Sjåføren av lastebilen, mannen i 60-årene fra Nordland, ble tiltalt for uaktsomt å ha forvold en annens død.

I retten forklarte tiltalte at han fikk sleng på tilhengeren i svingen og at han kjørte ut av veien med lastebilen som følge av slengen på tilhengeren.

Det oppstod en brann i personbilen etter sammenstøtet. Brannen var kraftig fordi det var en elbil med stor batteripakke.

Lind døde som følge av de store skadene han ble påført i sammenstøtet og ikke som følge av brannen. Først etter at brannvesen kom til stedet lyktes det å slukke brannen.

Retten har ikke festet lit til tiltaltes forklaring.

– Retten har konkludert med at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har opptrådt uaktsomt, heter det i dommen.

Og videre:

– Tiltalte har handlet i strid med kravet til forsvarlig opptreden som yrkessjåfør og han har opptrådt uaktsomt. Hans ignorering av varsel om feil på ABS-bremsene på tilhengeren, og uforsiktige kjøring med brudd på avpassing av farten etter skiltingen og de aktuelle kjøreforholdene, innebar en stor risiko for å få sleng på tilhengeren og dermed stor risiko for at andre trafikanter kunne bli alvorlig skadet eller drept.

Videre legger retten til grunn at det er ført bevis utover enhver rimelig tvil for at tiltaltes uaktsomhet førte til at den unge sjåføren døde.

– Tiltalte, som var yrkessjåfør og kjørte et vogntog på 34 tonn under vanskelige kjøreforhold, burde ha innsett at hans uaktsomhet ved ignorering av varsel om feil på ABS-bremsene og uforsiktige kjøring med for høy hastighet inn i høyrekurven på den glatte veibanen kunne føre til at han fikk sleng på tilhengeren som ville gå over i motgående kjørefelt og at en kollisjon med en personbil kunne forårsake at fører eller passasjer i personbilen ble drept. Således omfatter uaktsomheten også dødsfølgen, skriver retten.

Read Entire Article