Nå må du tåle boliglånsrente på 9 prosent

3 weeks ago 24Den skyhøye prisveksten har de siste årene ført til hele 14 rentehevinger fra Norges Bank. 

Med styringsrente på 4,5 prosent må boligeiere nå tåle en boliglånsrente på rundt 6 prosent. Det har gjort økonomien trangere for mange.

Men de høye rentene påvirker også de som drømmer om å komme seg inn på boligmarkedet.

For å få boliglån i banken må man nemlig først gjennom en såkalt «stresstest». Den krever at du må tåle en rente som er tre prosentpoeng høyere enn den aktuelle boliglånsrenten banken tilbyr. 

I storbankene Nordea og DNB nærmer stresstesten seg nå hele 9 prosent. 

– Kundene blir overrasket

Banksjef for Nordea Oslo, Eddy Syversen, sier til TV 2 at deres nye boliglånskunder må tåle en stresstest på mellom 8,5 og 9 prosent.

– Vi merker at kundene blir overrasket over hvor høy stresstesten er, sier han.

Det er utlånsforskriften, fastsatt av Finansdepartementet, som stiller krav til bankene om å vurdere kundenes betjeningsevne før de får ta opp lån. 

Kravet lå tidligere på fem prosentpoeng, men ble i 2023 dempet til tre prosentpoeng. Dersom rentenivået er lavere enn fire prosent, skal bankene uansett legge til grunn en rente på syv prosent.

 Aleksander Myklebust / TV 2
STRESSTEST: Bankenes stresstester kan nå begrense hvor mye du kan få i boliglån. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

«Stresstesten er ikke ment å simulere en realistisk situasjon på kort sikt, men å teste robustheten i betjeningsevnen», heter det i forskriften. 

Forskriften stiller samtidig krav om at du må ha minimum 15 prosent i egenkapital og at du ikke får låne mer enn fem ganger egen årsinntekt. 

Mange vil få mindre i lån

Selv om Syversen forteller at kundene blir overrasket over den høye stresstesten, setter de fleste likevel pris på en grundig gjennomgang av hva privatøkonomien deres faktisk tåler. 

– Vi ønsker jo ikke å sette kundene i en vanskelig posisjon heller. Så når vi går igjennom kostnadsbildet, så opplever vi at de fleste likevel blir fornøyde, sier han.

Han avviser at stresstesten nå gjør at flere sliter med å få lån. 

 Nordea
SJEF: Nordeas Eddy Syversen sier kundene blir overrasket. Foto: Nordea

– Men med tanke på at levekostnadene og boliglånsrenten har økt betraktelig de siste årene, så er det mange som vil oppleve å få mindre i lån enn hva de tidligere ville ha fått. 

– Dette gjelder særlig førstegangskjøpere og småbarnsfamilier, presiserer Syversen.

Banksjefen forteller at kundene de siste årene selv har vært flinke til å sette begrensninger. Nå ser han imidlertid et skifte.

– Nå tror mange at rentetoppen er nådd, og da blir de også mer offensive i møte med banken. Da er det ofte vi som må holde litt igjen, sier han. 

– Særlig tøft for unge

Ann Mari Fjelltveit, sjef for personmarkedet i DNB Oslo, sier at stresstesten selvsagt påvirker hvor mye kunden kan få i lån. 

– Vi vet at det er særlig tøft for mange unge og aleneforsørgere om dagen, sier hun. 

 Stig B. Fiksdal
TØFT: DNBs Ann Mari Fjelltveit sier stresstesten nå er tøff for mange. Foto: Stig B. Fiksdal

Fjelltveit understreker at banken har et samfunnsansvar for å ikke gi sårbare husholdninger for høye gjeldsutgifter. 

– Vi gjør dette nettopp fordi at kunden skal unngå overraskelser. Jeg tror nok at mange som kjøpte bolig under pandemien da renten var lav, nå er glade for at vi så på hvordan økonomien ville bli påvirket av økte renter.

Både Syversen og Fjelltveit råder unge håpefulle om å sette seg grundig inn i egen økonomi.

– Det er jo et viktig innblikk i sin egen økonomi, og hva det betyr dersom renten øker, sier Fjelltveit.

– Lurt å sjekke med flere

Nå er det spesielt viktig å innhente lånetilbud fra flere banker for å sikre at man får best mulig vilkår. Det poengterer Carsten Henrik Pihl i Huseierne.

– Det er definitivt lurt å sjekke med flere banker, og om fagforeningen din har noen gunstige avtaler som du kan benytte deg av. 

– Det kan også være greit å sjekke om lokalbanken hjemme gjør en annen vurdering enn de store, sier han.

Pihl understreker at det er store forskjeller mellom bankenes boliglånsrenter, og at de kan variere med et helt prosentpoeng. 

 Martin Berg Isaksen / TV 2
RÅD: Huseiernes Carsten Henrik Pihl råder forbrukere til å innhente flere lånetilbud fra bankene. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Så det kan skille mellom en stresstest på rett over 8 prosent og rett over 9 prosent, sier han.

Mens det tidligere var kravet om fem ganger inntekt som ofte satte grensen for hvor mye du kunne få låne, opplever Huseierne at det nå er stresstesten som setter grensen. 

– Rentenivået har ført til at stresstesten har blitt et større hinder enn tidligere, sier Pihl. 

Mener regelen er fornuftig

Leder for forbrukerpolitikk i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, sier hele poenget med stresstestene er at kunden skal kunne tåle økt rente. 

– At betjeningsevnen ikke svikter, selv om renten skulle gå opp – det er vi alle tjent med, sier han til TV 2. 

Selv om mange unge sliter med å komme inn på boligmarkedet, mener han likevel det er fornuftig å beholde utlånsforskriften. 

– I verste fall kan vi ende opp med enda høyere boligpriser, økt finansiell sårbarhet og at vi blir mer sårbare overfor boligprisfall, sier Instefjord.

 Forbrukerrådet
FORNUFTIG: Forbrukerrådets Gunstein Instefjord mener utlånsforskriften er nyttig. Foto: Forbrukerrådet

Pihl er enig i at det er klokt å beholde regelen. 

– Jeg har veldig stor forståelse for at en stresstest på 9 prosent vil være belastende for folk. Likevel tenker jeg at det er en god ordning. 

– Det er jo veldig leit når folk blir tvunget til å selge fordi de ikke lenger har råd til å bo der. Så regelen er streng, men rettferdig, tilføyer han.

Read Entire Article