Politivold-saken i Kongsberg: Tiltalt politimann dømt

3 weeks ago 16Politibetjenten i 30-årene var tiltalt for grov vold og grovt uaktsom tjenestefeil etter et basketak på Kongsberg natt til 30. oktober 2022.

Straffen fra lagmannsretten er strengere enn hva det aktor ba om i Tingretten, som var 60 dagers fengsel.

Det ble lagt vekt på at straffbar voldsutøvelse fra politiets side kan skade publikums tillit til politiets tjenesteutførelse, skriver lagmannsretten.

Politibetjenten må også betale 30.000 kroner i erstatning og 12.152 kroner for påførte utgifter til Kevin Simensen. Han må betale 15.000 kroner i erstatning til Kristian Teigen.

– Det var, hva skal jeg si, en veldig stor lettelse. Jeg prøver fortsatt å summe meg. Det er veldig deilig, også en veldig god følelse, og en veldig kontrast i det vi har stått i, sier Kevin Simensen til VG.

– Hvordan har det vært å stå i?

– Det har vært helt jævlig, sier Simensen.

FORNÆRMEDE: Kristian Pablo Teigen (t.v.) og Kevin Winnes Simensen med sine advokater Ida Kristine Kolstad og Sidra Bhatti. Foto: Mattis Sandblad / VG

Politibetjenten har hele tiden nektet straffskyld. Buskerud tingrett frikjente ham 7. juli i fjor, men Riksadvokaten anket til Borgarting lagmannsrett.

Politimannens forsvarer John Christian Elden ba om full frifinnelse. VG har forsøkt å kontakte Elden etter dommen ble kjent, men har foreløpig ikke fått svar.

Politimannens voldsutøvelse på en bensinstasjon på Kongsberg ble filmet. Overvåkningsvideoen ble først publisert i Dagbladet.

Hva er politivoldssaken i Kongsberg?

Saken handler om en politimann som er tiltalt for å ha brukt overdreven makt mot to unge menn under en pågripelse ved en bensinstasjon natt til 30. oktober 2022.

Hva har retten sagt om saken så langt?

Politimannen ble opprinnelig frikjent i Buskerud tingrett, men Riksadvokaten anket saken til Borgarting lagmannsrett. I tingretten var ikke dommen enstemmig; flertallet mente at maktbruken var forsvarlig gitt motstanden, mens mindretallet ønsket at mindre inngripende tiltak skulle vært forsøkt først.

Hva skal retten finne ut?

Spørsmålet er om politimannens maktbruk var berettiget og nødvendig, eller om den var overdreven og dermed straffbar.

Hva skjer nå?

Lagmannsretten kom i dag med sin dom. Denne dommen kan kun ankes videre til Høyesterett, landets øverste domstol, dersom ankeutvalget i Høyesterett godkjenner anken. Høyesterett velger kun å behandle saker som er av prinsipiell betydning.

En vekter som opplevde seg drapstruet på et utested, oppsøkte politipatruljene som befant seg på Esso den aktuelle natten for å inngi anmeldelse.

Samtidig kom mannen som skulle ha truet ham – Kevin Winnes Simensen (27) – til bensinstasjonen med flere venner, for å få skyss etter en kveld på byen.

Da den tiltalte politibetjenten grep fatt i ham, trakk Simensen til seg armen. Anslagsvis tre sekunder senere lå 27-åringen på asfalten.

Ifølge tiltalen la politimannen Kevin Winnes Simensen i bakken og slo ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve.

Tiltalte sprayet også Simensen med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong.

Politibetjenten var også tiltalt for å ha slått Kristian Pablo Teigen (27) to ganger i låret med teleskopbatong, på tross av at han hadde trukket seg unna.

FORSVARERE: Advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang. Foto: Mattis Sandblad / VG

Politimannen forklarte i retten at han opplevde situasjonen som utrolig kaotisk.

– Jeg møtte motstand som var mer voldsom og varte lenger enn noe jeg har opplevd tidligere, sier politimannen.

Han fremholdt at han slo og slo, fordi han var redd for å miste kontroll og bli alvorlig skadet. Simensen forklarte hvorfor han strittet så sterkt imot:

– Det skjedde så brått og eskalerte brutalt. Det er ikke aggresjon, jeg handler i panikk. Instinktet var å komme meg unna det som gjorde så vondt.

Aktor<-Aktor

Påtalefaglig etterforskningsleder ved Spesialenheten Marit Oliver Storeng

I retten sammenfattet aktor Marit Oliver Storeng saken slik:

– Spørsmålet er om det var nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig å bruke slik makt, eller om oppdraget kunne vært håndtert på annet vis.

Påtalemyndigheten mener tiltalte kunne handlet annerledes og gikk for langt. Politimannens forsvarer John Christian Elden er uenig:

– Dette var en vanlig pågripelse som fant sted, med en krakilsk person som ikke ville gi seg. Volden eskalerte, slik politiet har anledning til å gjøre.

Read Entire Article