Slik bruker han historien som våpen: – Nederlag finnes ikke for Putin

3 weeks ago 25Kortversjonen

  • Putin bruker sin egen versjon av historien for å mobilisere russerne til krigen, ifølge den danske forfatteren Morten Lassen.
  • Historiebruken skaper et sterkt fiendebilde og et bilde av Russland som uskyldig.
  • Putin har nedsatt kommisjoner for å forhindre «forfalskning av historien» og ensrette historieundervisningen i landet.
  • Historisk sannhet er skrevet inn i nasjonale sikkerhetsstrategier for å beskytte Russland mot fiender.
  • Ifølge Putin er Ukraina historisk en del av Russland og han sammenligner seg selv med Peter den Store.
  • Russisk historieskrivning inkluderer ikke nederlag, og Putin sletter sider av historien der Russland har tapt.

– I den fortellingen eksisterer ikke ordet nederlag, kommer det frem i en ny bok av Morten Lassen (Gads Forlag).

Der beskriver dansken hvordan alle i Putins Russland blir mobilisert til krig; fra barnehagen via skolen til videregående og universitetene hamres alle inn at Russland er et land som er bestemt til å seire i en evig krig mot det aggressive Vesten.

Det gjelder enten fienden er tysk ridderorden på 1200-tallet, polakkene på 1600-tallet, Napoleon på 1800-tallet eller - størst av alt - Hitler på 1900-tallet.

Krigen i Ukraina skal være et nytt ledd i kjeden av strålende seirer som skal gi dagens russere muligheten til å skrive seg inn i historien, mener Morten Lassen i intervju med VG.

– Du skriver at «fortiden er Putins spesielle våpen» - kan du forklare?

– Hvis vi bruker uttrykket hybridkrig, så er historiebruken også en del av ammunisjonen. Gjennom historieundervisningen skapes det et tydelig fiendebilde, og et bilde av Russland som uskylden selv.

– Hvordan bruker Putin dette?

– Putin gjentar på mange måter som det var i Sovjet-tiden: Historien skal motivere, den skal skape en slags generasjonskontrakt, så nåtidens unge ser seg selv som forsvarere av fedrelandet, på samme måte som deres besteforeldre var det under den andre verdenskrig.

To politimenn ser på en ødelagt bil etter russisk angrep mot Kharkiv lørdag. Foto: SERGEY BOBOK / AFP / NTB

– Og?

– Putin har nedsatt kommisjoner som skal forhindre «forfalskning av historien» og ensrette historieundervisningen. Han har gjort Seiersdagen den 9. mai til den aller viktigste helligdag i Russland, og selv grunnloven rommer nå et tillegg som skal beskytte «den historiske sannhet».

– Putin nøyer seg kanskje ikke med det?

– Nei, den historiske sannhet er skrevet inn i nasjonale sikkerhetsstrategier, som skal beskytte Russland mot både indre og ytre fiender. Det sier noe om historiens sentrale betydning.

Vladimir Putin på besøk på et treningssenter for det russiske luftforsvaret i Tver-regionen i slutten av mars. Bildet er offentliggjort av statlige nyhetsbyråer. Foto: Mikhail Metzel / Reuters / NTB

– Hvordan begrunner Putin invasjonen i Ukraina historisk?

– Når Putin i sine taler konsekvent omtaler Ukraina som russisk kjerneområde, så legitimerer han dermed invasjonen.

– Som for eksempel?

– Som for eksempel da han brukte den første halvtimen av intervjuet med Tucker Carlson til å komme med historiske eksempler på at Ukraina «i virkeligheten» tilhører Russland og aldri har vært en selvstendig nasjon. Konstant refereres det i TV og i skolebøker til middelalderriket Kiev-Rus og at «Kiev er Russlands vugge».

– Putin ser på det som å ta tilbake områder?

– Ja, i et møte med unge entreprenører og videnskapsfolk i juni 2022 sammenlignet Putin seg selv med Peter den Store og uttalte, at da Peter den Store erobret Narva, «tok han i virkeligheten ingenting fra svenskene, han tok bare tilbake det som tilhørte Russland», og fortsatte med at «nå skal vi ta tilbake noen områder».

– En historieleksjon?

– Ja, Putin gjentar stadig at Sovjetunionens sammenbrudd var ensbetydende med at store deler av russisk kjerneområder tilfalt tidligere sovetrepublikker, nå uavhengige land. Ukrainske byer som Odesa og Sevastopol er ifølge Putins historiesyn en del av «russkij mir» (den russiske verden). Det gjentok han også i intervjuet med Tucker Carlson.

Morten Lassen har skrevet boken om Putin og «Historien som våben». Foto: Ditte Valente

– Brukes historien også til å få russerne til å ofre livet nå?

– Ja, han hadde en vill uttalelse i 2014 der han sa at «døden er forferdelig – men kan være vakker hvis den tjener folket: døden for ens venner, for ens folk eller for fedrelandet». Han sa også at «vi er mindre pragmatiske og kalkulerende enn andre folkeslag, og vi har større hjerter» og fortsatte med å si at det «vårt folk har en mer generøs ånd».

– Hvordan endte Putin her?

– Man kan si at han lærte det gjennom hele sin oppvekst i Sovjetunionen. Her overtok han et historiesyn som gikk ut på at Russland må sin egen vei, at Russland alltid er omgitt av fiender, men at det er Russlands skjebne å seire og frelse verden.

– Og hvordan bruker han det?

– Både til å skape en patriotisk enhet omkrig fortidens historiske seirer - men også til å motivere og legitimere nye erobringer.

En såret ukrainsk soldat sitter etter behandling av militærleger på et hemmelig sted i Donetsk-regionen. Foto: ROMAN PILIPEY / AFP / NTB

– Men Russland har også tapt?

– Det finnes ingen nederlag i russisk historieskrivning. De mange militære nederlagene under den andre verdenskrig - fram til vendepunktet i 1943 - ble kalt for kalt for «defensivslag», noe også Putin har tatt til seg. Nederlaget i Krim-krigen nevnes aldri, heller ikke nederlaget i den japansk-russiske krig 1904-05. Man sletter simpelthen bare disse sider av historien.

– Har vi sett det også i denne krigen?

– Ja, i intervjuet med Tucker Carlson forklarte Putin at russiske tropper ble trukket ut fra Kyiv, fordi ellers ville ikke Ukraina innlede forhandlinger i Istanbul. Det er en åpenbar løgn. Igjen – nederlag finnes ikke for Putin og hans regime.

Read Entire Article