Pensjons-misnøyen: – Tikkende bombe under forsvarsplanen

3 weeks ago 25Bjørnar Moxnes sitter i Stortingets forsvars- og utenrikskomite for Rødt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rødt og SV tror ikke Forsvaret får til å rekruttere flere tusen nye ansatte uten å bedre offiserens pensjonsordninger.

  • Bilde av Alf Bjarne Johnsen
tirsdag 23. april kl. 09:37

Kortversjonen

  • Rødt og SV mener Forsvaret ikke får rekruttert flere tusen nye ansatte uten bedre pensjonsordninger i forsvarssektoren.
  • Offiserer er misfornøyde med at variable tillegg i lønn ikke gir grunnlag for pensjon.
  • Begge partiene krever en politisk løsning på pensjonsproblemet.

– De ansatte i Forsvaret risikerer å bli pensjons-tapere, sier Bjørnar Moxnes, som er Rødts fremste forsvarspolitiker, til VG.

– Det henger ikke på greip når når Forsvaret trenger en betydelig oppbemanning. Den dårlige pensjonsordningen er en tikkende bombe under hele langtidsplanen for Forsvaret, fortsetter han.

I langtidsplanen som regjeringen la fram 5.april, skal de 18 000 ansatte i Forsvaret få 4600 nye kolleger de neste årene.

Rettsak

Offiserene i Forsvaret er misfornøyde med at bare deler av deres lønn gir grunnlag for pensjon.

Søndag omtalte VG en ankesak som nå er i gang i Gulating lagmannsrett.

Offiserene argumenterer for at de variable tilleggene som følger med å jobbe i Forsvarets spisse ende - tilleggene for seiling, øvelser og vakter - ikke regnes som pensjonsgivende inntekt. De fikk medhold i Trygderetten, men staten anket.

Må løses politisk

– Jeg forstår godt at de ansatte i Forsvaret mener at statens anke er en direkte provokasjon. For SV vil pensjonsspørsmålet være ett av vår hovedkrav i arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret i Stortinget, sier Ingrid FIskaa (SV) som også sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

Både Rødt og SV mener at pensjonsfloken må få en politisk løsning, og at Stortinget må gripe fatt i den:

– Når organisasjonene og Forsvaret ikke har klart å løse dette, er det klart at Stortinget må gripe inn. Forsvaret må kunne tilby sine ansatte en verdig pensjon, nå når det skal ansettes flere tusen nye. Ellers går ikke dette opp, sier Moxnes.

Han viser til statistikk fra FFI som viser at en offiser i Sjøforsvaret arbeider 1,6 årsverk i året, men får ingen pensjon av tilleggene de får når de er ombord. De får også avkorting av pensjonen dersom de tjener mer enn en G - 118 620 kroner - etter at at de har gått av, ifølge Moxnes.

Forsvaret skal vokse

– Skal Forsvaret vokse i volum, må man først lage gode vilkår for de som jobber der nå. Det tar lang tid å erstatte de som forsvinner ut, og det blir vanskeligere å rekruttere nye hvis ikke vilkårene blir bedre, sier Fiskaa.

I forrige uke holdt utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget en åpen høring om regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret.

– Det var helt tydelig i høringen at de ansattes organisasjoner har bedre pensjon svært høyt på sin kravliste, sier Fiskaa.

Får mange innspill

Ine Eriksen Søreide (H), som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomite, er valgt til saksordfører for langtidsplanen. Hun sier at komiteen får mange innspill om pensjon, og at det er forståelig at forsvarsansatte er opptatt av pensjonen sin.

– Høyre forventer at partene sammen finner frem til gode løsninger. Vi forventer også at regjeringen vurderer pensjonsspørsmålet som del av helheten når det gjelder lønn og insentiver i forsvarssektoren. Forsvaret skal og må vokse de neste årene, og lønn og pensjon er en del av helheten for at Forsvaret skal klare å rekruttere, beholde og re-rekruttere mer personell framover, skriver Eriksen Søreide i en epost til VG.

Må avklares

Statssekretær Marie Lamo Vikanes (Sp) i FD erkjente overfor VG søndag at omleggingen av pensjonssystemet har skapt usikkerhet og frustrasjon rundt pensjon for de militært ansatte.

– Forsvarets personell skal fortsatt ha gode pensjonsordninger, i likhet med øvrige statsansatte. Jeg er derfor opptatt av at vi får noen snarlige avklaringer på de uavklarte spørsmålene rundt pensjon, skriver hun i en epost til VG.

Read Entire Article