«Frikjenner» dagligvare for margin-ran

1 month ago 1144I januar i fjor fikk Konkurransetilsynet marsjordre fra regjeringen. Tallene for 2022 viste det verste prishoppet på mat på 35 år.

Tilsynet skulle undersøke om kjeder, grossister eller leverandører i dagligvarebransjen ranet til seg bedre marginer etter den heftige prisveksten.

Prøvde ikke å tjene ekstra mye

Nå har svaret kommet fra tilsynets undersøkelse. Marginene i årene 2017 til og med 2022 har vært under lupen, i en marginstudie som har sett på tre ulike mål på lønnsomhet.

Nå er konklusjonen klar. Langt på vei «frikjennes» bransjen for margin-ran.

– Vi finner at det er lite tegn til at kjeder eller leverandører utnyttet Ukraina-krigen eller pandemien til å sette høyere priser, og da tjene ekstra mye penger, sier Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet.

Magnus Reitan i Konkurransetilsynet

Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet.

Foto: Gerd Johanne Braadland

Han er nestleder i Konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse.

Rapporten viser at alle leddene i verdikjeden tjente mer under pandemien. Men det skyldtes ikke at marginene økte, viser studien. Det var ikke så mye annet å bruke penger på da «alle» satt hjemme.

– Det er rett og slett fordi de solgte flere varer, sier Friis Reitan.

– Er dette da en slags «frifinnelse» av bransjen, slik tilsynet ser det?

– Vi finner i hvert fall ikke tegn i vår undersøkelse på at man utnyttet pandemien til å sette mye høyere priser, eller at dagligvarekjeder eller leverandører utnyttet prisøkningene i forbindelse med Ukraina-krigen til å tjene ekstra penger, sier han.

Næringsminister Cecilie Myrseth

Cecilie Myrseth er ny næringsminister for Arbeiderpartiet.

Foto: Aurora Ytreberg Meløe / Aurora Ytreberg Meløe

Svak konkurranse og etableringshindringer

– Men samtidig finner vi at det er høy lønnsomhet i både leverandørleddet og på store deler av dagligvarekjedeleddet. Og det er da konsistent med at det er dårlig konkurranse. At man rett og slett ikke disiplineres av hard konkurranse på disse leddene, sier han.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) mener at marginstudien viser at konkurransen er for dårlig.

– Det understøtter det vi har sagt over tid, at konkurransen i bransjen er ikke god nok. Og det igjen kan føre til at vi betaler mer for maten enn vi må. Og det bekymrer meg jo. Så det er viktig å fortsette å arbeide med det vi har arbeidet med lenge, med å bedre konkurransen i bransjen, sier hun.

Tollmurer gir dyrere mat

Konkurransetilsynet mener at lønnsomheten i store deler av dagligvarebransjen er høyere enn det som ville være tilfellet i en situasjon med hard konkurranse.

Men det skyldes også at det er krevende å etablere seg for nykommere i matbransjen, blant annet som følge av importvernet.

NRK har tidligere skrevet om forskningen til NIBIO-forsker Ivar Pettersen, som sier at importvernet i Norge er den viktigste årsaken til at prisforskjellen mot Sverige og Danmark økte utover 2000-tallet. En studie fra SSB i 2019 viste også at importvernet gjør at prisforskjellen til nabolandene våre øker.

– Det er vanskeligere for nyetablerte leverandører og dagligvarekjeder å komme seg inn i markedet når de ikke kan ta med seg avtaler som de har med leverandører i utlandet på grunn av importvernet. Så det bidrar nok til etableringshindringene, sier Friis Reitan.

Publisert 08.05.2024, kl. 06.23

Read Entire Article